תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק טו

א ובשנת שמנה עשרה, למלך ירבעם בן-נבט, מלך אבים, על-יהודה.  ב שלש שנים, מלך בירושלם; ושם אמו, מעכה בת-אבישלום.  ג וילך, בכל-חטאות אביו אשר-עשה לפניו; ולא-היה לבבו שלם עם-יהוה אלהיו, כלבב דוד אביו.  ד כי למען דוד, נתן יהוה אלהיו לו ניר בירושלם, להקים את-בנו אחריו, ולהעמיד את-ירושלם.  ה אשר עשה דוד את-הישר, בעיני יהוה; ולא-סר מכל אשר-צוהו, כל ימי חייו--רק, בדבר אוריה החתי.  ו ומלחמה היתה בין-רחבעם ובין ירבעם, כל-ימי חייו.  ז ויתר דברי אבים, וכל-אשר עשה--הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים, למלכי יהודה; ומלחמה היתה בין אבים, ובין ירבעם.  ח וישכב אבים עם-אבתיו, ויקברו אתו בעיר דוד; וימלך אסא בנו, תחתיו.  {פ}

ט ובשנת עשרים, לירבעם מלך ישראל, מלך אסא, מלך יהודה.  י וארבעים ואחת שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, מעכה בת-אבישלום.  יא ויעש אסא הישר, בעיני יהוה, כדוד, אביו.  יב ויעבר הקדשים, מן-הארץ; ויסר, את-כל-הגללים, אשר עשו, אבתיו.  יג וגם את-מעכה אמו, ויסרה מגבירה, אשר-עשתה מפלצת, לאשרה; ויכרת אסא את-מפלצתה, וישרף בנחל קדרון.  יד והבמות, לא-סרו; רק לבב-אסא, היה שלם עם-יהוה--כל-ימיו.  {ס}

טו ויבא את-קדשי אביו, וקדשו וקדשי בית יהוה, כסף וזהב, וכלים.  טז ומלחמה היתה בין אסא, ובין בעשא מלך-ישראל--כל-ימיהם.  יז ויעל בעשא מלך-ישראל על-יהודה, ויבן את-הרמה--לבלתי, תת יצא ובא, לאסא, מלך יהודה.  יח ויקח אסא את-כל-הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית-יהוה, ואת-אוצרות בית מלך המלך, ויתנם, ביד-עבדיו; וישלחם המלך אסא, אל-בן-הדד בן-טברמן בן-חזיון מלך ארם, הישב בדמשק, לאמר.  יט ברית ביני ובינך, בין אבי ובין אביך; הנה שלחתי לך שחד, כסף וזהב--לך הפרה את-בריתך את-בעשא מלך-ישראל, ויעלה מעלי.  כ וישמע בן-הדד אל-המלך אסא, וישלח את-שרי החילים אשר-לו על-ערי ישראל, ויך את-עיון ואת-דן, ואת אבל בית-מעכה; ואת, כל-כנרות, על, כל-ארץ נפתלי.  כא ויהי, כשמע בעשא, ויחדל, מבנות את-הרמה; וישב, בתרצה.  כב והמלך אסא השמיע את-כל-יהודה, אין נקי, וישאו את-אבני הרמה ואת-עציה, אשר בנה בעשא; ויבן בם המלך אסא, את-גבע בנימן ואת-המצפה.  כג ויתר כל-דברי-אסא וכל-גבורתו וכל-אשר עשה, והערים אשר בנה--הלא-המה כתובים על-ספר דברי הימים, למלכי יהודה; רק לעת זקנתו, חלה את-רגליו.  כד וישכב אסא, עם-אבתיו, ויקבר עם-אבתיו, בעיר דוד אביו; וימלך יהושפט בנו, תחתיו.  {פ}

כה ונדב בן-ירבעם, מלך על-ישראל, בשנת שתים, לאסא מלך יהודה; וימלך על-ישראל, שנתים.  כו ויעש הרע, בעיני יהוה; וילך, בדרך אביו, ובחטאתו, אשר החטיא את-ישראל.  כז ויקשר עליו בעשא בן-אחיה, לבית יששכר, ויכהו בעשא, בגבתון אשר לפלשתים; ונדב, וכל-ישראל, צרים, על-גבתון.  כח וימתהו בעשא--בשנת שלש, לאסא מלך יהודה; וימלך, תחתיו.  כט ויהי כמלכו, הכה את-כל-בית ירבעם--לא-השאיר כל-נשמה לירבעם, עד-השמדו:  כדבר יהוה--אשר דבר, ביד-עבדו אחיה השילני.  ל על-חטאות ירבעם אשר חטא, ואשר החטיא את-ישראל:  בכעסו--אשר הכעיס, את-יהוה אלהי ישראל.  לא ויתר דברי נדב, וכל-אשר עשה:  הלא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  לב ומלחמה היתה בין אסא, ובין בעשא מלך-ישראל--כל-ימיהם.  {פ}

לג בשנת שלש, לאסא מלך יהודה--מלך בעשא בן-אחיה על-כל-ישראל, בתרצה, עשרים וארבע, שנה.  לד ויעש הרע, בעיני יהוה; וילך, בדרך ירבעם, ובחטאתו, אשר החטיא את-ישראל.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה