תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק ז

א ואת-ביתו בנה שלמה, שלש עשרה שנה; ויכל, את-כל-ביתו.  ב ויבן את-בית יער הלבנון, מאה אמה ארכו וחמשים אמה רחבו, ושלשים אמה, קומתו; על, ארבעה טורי עמודי ארזים, וכרתות ארזים, על-העמודים.  ג וספן בארז, ממעל על-הצלעות אשר על-העמודים, ארבעים, וחמשה--חמשה עשר, הטור.  ד ושקפים, שלשה טורים; ומחזה אל-מחזה, שלש פעמים.  ה וכל-הפתחים והמזוזות, רבעים שקף; ומול מחזה אל-מחזה, שלש פעמים.  ו ואת אולם העמודים, עשה, חמשים אמה ארכו, ושלשים אמה רחבו; ואולם, על-פניהם, ועמדים ועב, על-פניהם.  ז ואולם הכסא אשר ישפט-שם, אלם המשפט עשה; וספון בארז, מהקרקע עד-הקרקע.  ח וביתו אשר-ישב שם חצר האחרת, מבית לאולם, כמעשה הזה, היה; ובית יעשה לבת-פרעה, אשר לקח שלמה, כאולם, הזה.  ט כל-אלה אבנים יקרת, כמדות גזית, מגררות במגרה, מבית ומחוץ; וממסד, עד-הטפחות, ומחוץ, עד-החצר הגדולה.  י ומיסד, אבנים יקרות אבנים גדלות--אבני עשר אמות, ואבני שמנה אמות.  יא ומלמעלה, אבנים יקרות כמדות גזית--וארז.  יב וחצר הגדולה סביב, שלשה טורים גזית, וטור, כרתת ארזים; ולחצר בית-יהוה הפנימית, ולאלם הבית.  {פ}

יג וישלח המלך שלמה, ויקח את-חירם מצר.  יד בן-אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי, ואביו איש-צרי חרש נחשת, וימלא את-החכמה ואת-התבונה ואת-הדעת, לעשות כל-מלאכה בנחשת; ויבוא אל-המלך שלמה, ויעש את-כל-מלאכתו.  טו ויצר את-שני העמודים, נחשת:  שמנה עשרה אמה, קומת העמוד האחד, וחוט שתים-עשרה אמה, יסב את-העמוד השני.  טז ושתי כתרת עשה, לתת על-ראשי העמודים--מצק נחשת:  חמש אמות, קומת הכתרת האחת, וחמש אמות, קומת הכתרת השנית.  יז שבכים מעשה שבכה, גדלים מעשה שרשרות, לכתרת, אשר על-ראש העמודים--שבעה לכתרת האחת, ושבעה לכתרת השנית.  יח ויעש, את-העמודים; ושני טורים סביב על-השבכה האחת, לכסות את-הכתרת אשר על-ראש הרמנים, וכן עשה, לכתרת השנית.  יט וכתרת, אשר על-ראש העמודים--מעשה, שושן באולם:  ארבע, אמות.  כ וכתרת, על-שני העמודים, גם-ממעל מלעמת הבטן, אשר לעבר שבכה השבכה; והרמונים מאתים טרים סביב, על הכתרת השנית.  כא ויקם, את-העמדים, לאלם, ההיכל; ויקם את-העמוד הימני, ויקרא את-שמו יכין, ויקם את-העמוד השמאלי, ויקרא את-שמו בעז.  כב ועל ראש העמודים, מעשה שושן; ותתם, מלאכת העמודים.  כג ויעש את-הים, מוצק:  עשר באמה משפתו עד-שפתו עגל סביב, וחמש באמה קומתו, וקוה וקו שלשים באמה, יסב אתו סביב.  כד ופקעים מתחת לשפתו סביב, סבבים אתו--עשר באמה, מקפים את-הים סביב; שני טורים הפקעים, יצקים ביצקתו.  כה עמד על-שני עשר בקר, שלשה פנים צפונה ושלשה פנים ימה ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה, והים עליהם, מלמעלה; וכל-אחריהם, ביתה.  כו ועביו טפח, ושפתו כמעשה שפת-כוס פרח שושן; אלפים בת, יכיל.  {פ}

כז ויעש את-המכנות עשר, נחשת:  ארבע באמה, ארך המכונה האחת, וארבע באמה רחבה, ושלש באמה קומתה.  כח וזה מעשה המכונה, מסגרת להם; ומסגרת, בין השלבים.  כט ועל-המסגרות אשר בין השלבים, אריות בקר וכרובים, ועל-השלבים, כן ממעל; ומתחת לאריות ולבקר, ליות מעשה מורד.  ל וארבעה אופני נחשת למכונה האחת, וסרני נחשת, וארבעה פעמתיו, כתפת להם; מתחת לכיר הכתפות יצקות, מעבר איש ליות.  לא ופיהו מבית לכתרת ומעלה, באמה, ופיה עגל מעשה-כן, אמה וחצי האמה; וגם-על-פיה, מקלעות, ומסגרתיהם מרבעות, לא עגלות.  לב וארבעת האופנים, למתחת למסגרות, וידות האופנים, במכונה; וקומת האופן האחד, אמה וחצי האמה.  לג ומעשה, האופנים, כמעשה, אופן המרכבה; ידותם וגביהם, וחשקיהם וחשריהם--הכל מוצק.  לד וארבע כתפות--אל ארבע פנות, המכנה האחת; מן-המכנה, כתפיה.  לה ובראש המכונה, חצי האמה קומה--עגל סביב; ועל ראש המכנה ידתיה, ומסגרתיה ממנה.  לו ויפתח על-הלחת, ידתיה, ועל ומסגרתיה מסגרתיה, כרובים אריות ותמרת--כמער-איש וליות, סביב.  לז כזאת עשה, את עשר המכנות:  מוצק אחד מדה אחת, קצב אחד--לכלהנה.  {ס}

לח ויעש עשרה כירות, נחשת:  ארבעים בת יכיל הכיור האחד, ארבע באמה הכיור האחד--כיור אחד על-המכונה האחת, לעשר המכנות.  לט ויתן, את-המכנות, חמש על-כתף הבית מימין, וחמש על-כתף הבית משמאלו; ואת-הים, נתן מכתף הבית הימנית קדמה--ממול נגב.  {ס}

מ ויעש חירום--את-הכירות, ואת-היעים ואת-המזרקות; ויכל חירם, לעשות את-כל-המלאכה, אשר עשה למלך שלמה, בית יהוה.  מא עמדים שנים, וגלת הכתרת אשר-על-ראש העמודים שתים; והשבכות שתים--לכסות את-שתי גלות הכתרת, אשר על-ראש העמודים.  מב ואת-הרמנים ארבע מאות, לשתי השבכות--שני-טורים רמנים, לשבכה האחת, לכסות את-שתי גלות הכתרת, אשר על-פני העמודים.  מג ואת-המכנות, עשר; ואת-הכירת עשרה, על-המכנות.  מד ואת-הים, האחד; ואת-הבקר שנים-עשר, תחת הים.  מה ואת-הסירות ואת-היעים ואת-המזרקות, ואת כל-הכלים האהל האלה, אשר עשה חירם למלך שלמה, בית יהוה--נחשת, ממרט.  מו בככר הירדן יצקם המלך, במעבה האדמה, בין סכות, ובין צרתן.  מז וינח שלמה את-כל-הכלים, מרב מאד מאד--לא נחקר, משקל הנחשת.  מח ויעש שלמה--את כל-הכלים, אשר בית יהוה:  את, מזבח הזהב, ואת-השלחן אשר עליו לחם הפנים, זהב.  מט ואת-המנרות חמש מימין וחמש משמאול, לפני הדביר--זהב סגור; והפרח והנרת והמלקחים, זהב.  נ והספות והמזמרות והמזרקות, והכפות והמחתות--זהב סגור; והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים, לדלתי הבית להיכל--זהב.  {פ}

נא ותשלם, כל-המלאכה, אשר עשה המלך שלמה, בית יהוה; ויבא שלמה את-קדשי דוד אביו, את-הכסף ואת-הזהב ואת-הכלים--נתן, באצרות בית יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה