תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק ו

א ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני-ישראל מארץ-מצרים בשנה הרביעית בחדש זו, הוא החדש השני, למלך שלמה, על-ישראל; ויבן הבית, ליהוה.  ב והבית, אשר בנה המלך שלמה ליהוה--ששים-אמה ארכו, ועשרים רחבו; ושלשים אמה, קומתו.  ג והאולם, על-פני היכל הבית--עשרים אמה ארכו, על-פני רחב הבית; עשר באמה רחבו, על-פני הבית.  ד ויעש לבית, חלוני שקפים אטומים.  ה ויבן על-קיר הבית יצוע יציע, סביב, את-קירות הבית סביב, להיכל ולדביר; ויעש צלעות, סביב.  ו היצוע היציע התחתנה חמש באמה רחבה, והתיכנה שש באמה רחבה, והשלישית, שבע באמה רחבה:  כי מגרעות נתן לבית סביב, חוצה, לבלתי, אחז בקירות-הבית.  ז והבית, בהבנתו--אבן-שלמה מסע, נבנה; ומקבות והגרזן כל-כלי ברזל, לא-נשמע בבית בהבנתו.  ח פתח, הצלע התיכנה, אל-כתף הבית, הימנית; ובלולים, יעלו על-התיכנה, ומן-התיכנה, אל-השלשים.  ט ויבן את-הבית, ויכלהו; ויספן את-הבית גבים, ושדרת בארזים.  י ויבן את-היצוע היציע על-כל-הבית, חמש אמות קומתו; ויאחז את-הבית, בעצי ארזים.  {פ}

יא ויהי, דבר-יהוה, אל-שלמה, לאמר.  יב הבית הזה אשר-אתה בנה, אם-תלך בחקתי ואת-משפטי תעשה, ושמרת את-כל-מצותי, ללכת בהם--והקמתי את-דברי אתך, אשר דברתי אל-דוד אביך.  יג ושכנתי, בתוך בני ישראל; ולא אעזב, את-עמי ישראל.  {פ}

יד ויבן שלמה את-הבית, ויכלהו.  טו ויבן את-קירות הבית מביתה, בצלעות ארזים--מקרקע הבית עד-קירות הספן, צפה עץ מבית; ויצף את-קרקע הבית, בצלעות ברושים.  טז ויבן את-עשרים אמה מירכותי מירכתי הבית, בצלעות ארזים, מן-הקרקע, עד-הקירות; ויבן לו מבית לדביר, לקדש הקדשים.  יז וארבעים באמה, היה הבית--הוא, ההיכל לפני.  יח וארז אל-הבית, פנימה, מקלעת פקעים, ופטורי צצים:  הכל ארז, אין אבן נראה.  יט ודביר בתוך-הבית מפנימה, הכין, לתתן שם, את-ארון ברית יהוה.  כ ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב, ועשרים אמה קומתו, ויצפהו, זהב סגור; ויצף מזבח, ארז.  כא ויצף שלמה את-הבית מפנימה, זהב סגור; ויעבר ברתיקות ברתוקות זהב, לפני הדביר, ויצפהו, זהב.  כב ואת-כל-הבית צפה זהב, עד-תם כל-הבית; וכל-המזבח אשר-לדביר, צפה זהב.  כג ויעש בדביר, שני כרובים עצי-שמן:  עשר אמות, קומתו.  כד וחמש אמות, כנף הכרוב האחת, וחמש אמות, כנף הכרוב השנית; עשר אמות, מקצות כנפיו ועד-קצות כנפיו.  כה ועשר, באמה, הכרוב, השני:  מדה אחת וקצב אחד, לשני הכרבים.  כו קומת הכרוב האחד, עשר באמה; וכן, הכרוב השני.  כז ויתן את-הכרובים בתוך הבית הפנימי, ויפרשו את-כנפי הכרבים, ותגע כנף-האחד בקיר, וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני; וכנפיהם אל-תוך הבית, נגעת כנף אל-כנף.  כח ויצף את-הכרובים, זהב.  כט ואת כל-קירות הבית מסב קלע, פתוחי מקלעות כרובים ותמרת, ופטורי, צצים--מלפנים, ולחיצון.  ל ואת-קרקע הבית, צפה זהב--לפנימה, ולחיצון.  לא ואת פתח הדביר, עשה דלתות עצי-שמן; האיל מזוזות, חמשית.  לב ושתי, דלתות עצי-שמן, וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים, וצפה זהב; וירד על-הכרובים ועל-התמרות, את-הזהב.  לג וכן עשה לפתח ההיכל, מזוזות עצי-שמן, מאת, רבעית.  לד ושתי דלתות, עצי ברושים; שני צלעים הדלת האחת, גלילים, ושני קלעים הדלת השנית, גלילים.  לה וקלע כרובים ותמרות, ופטרי צצים; וצפה זהב, מישר על-המחקה.  לו ויבן את-החצר הפנימית, שלשה טורי גזית; וטור, כרתת ארזים.  לז בשנה, הרביעית, יסד, בית יהוה--בירח, זו.  לח ובשנה האחת עשרה בירח בול, הוא החדש השמיני, כלה הבית, לכל-דבריו ולכל-משפטו; ויבנהו, שבע שנים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה