תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק ד

א ויהי המלך שלמה, מלך על-כל-ישראל.  {ס}  ב ואלה השרים, אשר-לו:  עזריהו בן-צדוק, הכהן.  {ס}  ג אליחרף ואחיה בני שישא, ספרים;  {ס}  יהושפט בן-אחילוד, המזכיר.  {ס}  ד ובניהו בן-יהוידע, על-הצבא;  {ס}  וצדוק ואביתר, כהנים.  {ס}  ה ועזריהו בן-נתן, על-הנצבים;  {ס}  וזבוד בן-נתן כהן, רעה המלך.  {ס}  ו ואחישר, על-הבית;  {ס}  ואדנירם בן-עבדא, על-המס.  {ס}  ז ולשלמה שנים-עשר נצבים, על-כל-ישראל, וכלכלו את-המלך, ואת-ביתו:  חדש בשנה יהיה על-אחד האחד, לכלכל.  {ס}  ח ואלה שמותם, בן-חור בהר אפרים.  {ס}  ט בן-דקר במקץ ובשעלבים, ובית שמש; ואילון, בית חנן.  {ס}  י בן-חסד, בארבות; לו שכה, וכל-ארץ חפר.  {ס}  יא בן-אבינדב, כל-נפת דאר; טפת, בת-שלמה, היתה לו, לאשה.  {ס}  יב בענא, בן-אחילוד, תענך, ומגדו; וכל-בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל, מבית שאן עד אבל מחולה, עד, מעבר ליקמעם.  {ס}  יג בן-גבר, ברמת גלעד; לו חות יאיר בן-מנשה אשר בגלעד, לו חבל ארגב אשר בבשן--ששים ערים גדלות, חומה ובריח נחשת.  {ס}  יד אחינדב בן-עדא, מחנימה.  {ס}  טו אחימעץ, בנפתלי; גם-הוא, לקח את-בשמת בת-שלמה--לאשה.  {ס}  טז בענא, בן-חושי, באשר, ובעלות.  {ס}  יז יהושפט בן-פרוח, ביששכר.  {ס}  יח שמעי בן-אלא, בבנימן.  {ס}  יט גבר בן-ארי, בארץ גלעד--ארץ סיחון מלך האמרי, ועג מלך הבשן, ונציב אחד, אשר בארץ.  כ יהודה וישראל רבים, כחול אשר-על-הים לרב, אכלים ושתים, ושמחים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה