תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק יח

א וירא אליו יהוה, באלני ממרא; והוא ישב פתח-האהל, כחם היום.  ב וישא עיניו, וירא, והנה שלשה אנשים, נצבים עליו; וירא, וירץ לקראתם מפתח האהל, וישתחו, ארצה.  ג ויאמר:  אדני, אם-נא מצאתי חן בעיניך--אל-נא תעבר, מעל עבדך.  ד יקח-נא מעט-מים, ורחצו רגליכם; והשענו, תחת העץ.  ה ואקחה פת-לחם וסעדו לבכם, אחר תעברו--כי-על-כן עברתם, על-עבדכם; ויאמרו, כן תעשה כאשר דברת.  ו וימהר אברהם האהלה, אל-שרה; ויאמר, מהרי שלש סאים קמח סלת--לושי, ועשי עגות.  ז ואל-הבקר, רץ אברהם; ויקח בן-בקר רך וטוב, ויתן אל-הנער, וימהר, לעשות אתו.  ח ויקח חמאה וחלב, ובן-הבקר אשר עשה, ויתן, לפניהם; והוא-עמד עליהם תחת העץ, ויאכלו.  ט ויאמרו אליו, איה שרה אשתך; ויאמר, הנה באהל.  י ויאמר, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה-בן, לשרה אשתך; ושרה שמעת פתח האהל, והוא אחריו.  יא ואברהם ושרה זקנים, באים בימים; חדל להיות לשרה, ארח כנשים.  יב ותצחק שרה, בקרבה לאמר:  אחרי בלתי היתה-לי עדנה, ואדני זקן.  יג ויאמר יהוה, אל-אברהם:  למה זה צחקה שרה לאמר, האף אמנם אלד--ואני זקנתי.  יד היפלא מיהוה, דבר; למועד אשוב אליך, כעת חיה--ולשרה בן.  טו ותכחש שרה לאמר לא צחקתי, כי יראה; ויאמר לא, כי צחקת.  טז ויקמו משם האנשים, וישקפו על-פני סדם; ואברהם--הלך עמם, לשלחם.  יז ויהוה, אמר:  המכסה אני מאברהם, אשר אני עשה.  יח ואברהם--היו יהיה לגוי גדול, ועצום; ונברכו-בו--כל, גויי הארץ.  יט כי ידעתיו, למען אשר יצוה את-בניו ואת-ביתו אחריו, ושמרו דרך יהוה, לעשות צדקה ומשפט--למען, הביא יהוה על-אברהם, את אשר-דבר, עליו.  כ ויאמר יהוה, זעקת סדם ועמרה כי-רבה; וחטאתם--כי כבדה, מאד.  כא ארדה-נא ואראה, הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה; ואם-לא, אדעה.  כב ויפנו משם האנשים, וילכו סדמה; ואברהם--עודנו עמד, לפני יהוה.  כג ויגש אברהם, ויאמר:  האף תספה, צדיק עם-רשע.  כד אולי יש חמשים צדיקם, בתוך העיר; האף תספה ולא-תשא למקום, למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה.  כה חללה לך מעשת כדבר הזה, להמית צדיק עם-רשע, והיה כצדיק, כרשע; חללה לך--השפט כל-הארץ, לא יעשה משפט.  כו ויאמר יהוה, אם-אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר--ונשאתי לכל-המקום, בעבורם.  כז ויען אברהם, ויאמר:  הנה-נא הואלתי לדבר אל-אדני, ואנכי עפר ואפר.  כח אולי יחסרון חמשים הצדיקם, חמשה--התשחית בחמשה, את-כל-העיר; ויאמר, לא אשחית, אם-אמצא שם, ארבעים וחמשה.  כט ויסף עוד לדבר אליו, ויאמר, אולי ימצאון שם, ארבעים; ויאמר לא אעשה, בעבור הארבעים.  ל ויאמר אל-נא יחר לאדני, ואדברה--אולי ימצאון שם, שלשים; ויאמר לא אעשה, אם-אמצא שם שלשים.  לא ויאמר, הנה-נא הואלתי לדבר אל-אדני--אולי ימצאון שם, עשרים; ויאמר לא אשחית, בעבור העשרים.  לב ויאמר אל-נא יחר לאדני, ואדברה אך-הפעם--אולי ימצאון שם, עשרה; ויאמר לא אשחית, בעבור העשרה.  לג וילך יהוה--כאשר כלה, לדבר אל-אברהם; ואברהם, שב למקמו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ