תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק טו

א אחר הדברים האלה, היה דבר-יהוה אל-אברם, במחזה, לאמר:  אל-תירא אברם, אנכי מגן לך--שכרך, הרבה מאד.  ב ויאמר אברם, אדני יהוה מה-תתן-לי, ואנכי, הולך ערירי; ובן-משק ביתי, הוא דמשק אליעזר.  ג ויאמר אברם--הן לי, לא נתתה זרע; והנה בן-ביתי, יורש אתי.  ד והנה דבר-יהוה אליו לאמר, לא יירשך זה:  כי-אם אשר יצא ממעיך, הוא יירשך.  ה ויוצא אתו החוצה, ויאמר הבט-נא השמימה וספר הכוכבים--אם-תוכל, לספר אתם; ויאמר לו, כה יהיה זרעך.  ו והאמן, ביהוה; ויחשבה לו, צדקה.  ז ויאמר, אליו:  אני יהוה, אשר הוצאתיך מאור כשדים--לתת לך את-הארץ הזאת, לרשתה.  ח ויאמר:  אדני יהוה, במה אדע כי אירשנה.  ט ויאמר אליו, קחה לי עגלה משלשת, ועז משלשת, ואיל משלש; ותר, וגוזל.  י ויקח-לו את-כל-אלה, ויבתר אתם בתוך, ויתן איש-בתרו, לקראת רעהו; ואת-הצפר, לא בתר.  יא וירד העיט, על-הפגרים; וישב אתם, אברם.  יב ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על-אברם; והנה אימה חשכה גדלה, נפלת עליו.  יג ויאמר לאברם, ידע תדע כי-גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, וענו אתם--ארבע מאות, שנה.  יד וגם את-הגוי אשר יעבדו, דן אנכי; ואחרי-כן יצאו, ברכש גדול.  טו ואתה תבוא אל-אבתיך, בשלום:  תקבר, בשיבה טובה.  טז ודור רביעי, ישובו הנה:  כי לא-שלם עון האמרי, עד-הנה.  יז ויהי השמש באה, ועלטה היה; והנה תנור עשן, ולפיד אש, אשר עבר, בין הגזרים האלה.  יח ביום ההוא, כרת יהוה את-אברם--ברית לאמר:  לזרעך, נתתי את-הארץ הזאת, מנהר מצרים, עד-הנהר הגדל נהר-פרת.  יט את-הקיני, ואת-הקנזי, ואת, הקדמני.  כ ואת-החתי ואת-הפרזי, ואת-הרפאים.  כא ואת-האמרי, ואת-הכנעני, ואת-הגרגשי, ואת-היבוסי.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ