תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מח

א והוה, בתר פתגמיא האילין, ואמר ליוסף, הא אבוך מרע; ודבר ית תרין בנוהי, עימיה--ית מנשה, וית אפריים.  ב וחווי ליעקוב--ואמר, הא ברך יוסף אתי לוותך; ואיתקף, ישראל, ויתיב, על ערסא.  ג ואמר יעקוב ליוסף, אל שדיי אתגלי לי בלוז בארעא דכנען; ובריך, יתי.  ד ואמר לי, האנא מפיש לך ומסגי לך, ואתנינך, לכנשת שבטין; ואתין ית ארעא הדא, לבנך בתרך--אחסנת עלם.  ה וכען תרין בנך דאתיילידו לך בארעא דמצריים, עד מיתא לוותך למצריים--דילי אינון:  אפריים, ומנשה--כראובן ושמעון, יהון קודמיי.  ו ובנין דתוליד בתריהון, דילך יהון; על שום אחיהון יתקרון, באחסנתהון.  ז ואנא במיתא מפדן, מיתת עליי רחל בארעא דכנען באורחא, בעוד כרוב ארעא, למיעל לאפרת; וקברתה תמן באורח אפרת, היא בית לחם.  ח וחזא ישראל, ית בני יוסף; ואמר, מאן אילין.  ט ואמר יוסף, לאבוהי, בניי אינון, דיהב לי ה' הכא; ואמר, קריבינון כען לוותי ואבריכינון.  י ועיני ישראל יקרא מסיבו, לא ייכול למחזי; וקריב יתהון לוותיה, ונשיק להון וגפיף להון.  יא ואמר ישראל ליוסף, מחזי אפך לא סברית; והא אחזי יתי ה', אף ית בנך.  יב ואפיק יוסף יתהון, מן קודמוהי; וסגיד על אפוהי, על ארעא.  יג ודבר יוסף, ית תרוויהון--ית אפריים בימיניה מסמאלא דישראל, וית מנשה בסמאליה מימינא דישראל; וקריב, לוותיה.  יד ואושיט ישראל ית ימיניה ושווי על רישא דאפריים, והוא זעירא, וית סמאליה, על רישא דמנשה:  אחכימינון, לידוהי, ארי מנשה, בוכרא.  טו ובריך ית יוסף, ואמר:  ה' דפלחו אבהתיי קודמוהי, אברהם ויצחק--ה' דזן יתי, מדאיתני עד יומא הדין.  טז מלאכא דפרק יתי מכל בישא, יבריך ית עולימיא, ויתקרי בהון שמי, ושום אבהתיי אברהם ויצחק; וכנוני ימא יסגון, בגו בני אנשא על ארעא.  יז וחזא יוסף, ארי שווי אבוהי יד ימיניה על רישא דאפריים--ובאיש בעינוהי; וסעדה לידא דאבוהי, לאעדאה יתה מעל רישא דאפריים--לאנחותה על רישא דמנשה.  יח ואמר יוסף לאבוהי, לא כין אבא:  ארי דין בוכרא, שו ימינך על רישיה.  יט וסריב אבוהי, ואמר ידענא ברי ידענא--אף הוא יהי לעם, ואף הוא יסגי; וברם, אחוהי זעירא יסגי מיניה, ובנוהי, יהון שלטין בעממיא.  כ ובריכינון ביומא ההוא, למימר, בך יבריך ישראל למימר, ישווינך ה' כאפריים וכמנשה; ושווי ית אפריים, קודם מנשה.  כא ואמר ישראל ליוסף, האנא מאית; ויהי מימרא דה', בסעדכון, ויתיב יתכון, לארע אבהתכון.  כב ואנא יהבית לך, חולק חד--יתיר על אחך:  דנסיבית מידא דאמוראה, בחרבי ובקשתי.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ