תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מו

א ונטל ישראל וכל דליה, ואתא לבאר שבע; ודבח דבחין, לאלהא דאבוהי יצחק.  ב ואמר ה' לישראל בחזווא דליליא, ואמר יעקוב יעקוב; ואמר, האנא.  ג ואמר, אנא אל אלהא דאבוך; לא תדחל מלמיחת למצריים, ארי לעם סגי אשווינך תמן.  ד אנא, איחות עימך למצריים, ואנא, אסקינך אף אסקא; ויוסף, ישווי ידוהי על עינך.  ה וקם יעקוב, מבאר שבע; ונטלו בני ישראל ית יעקוב אבוהון, וית טפלהון וית נשיהון, בעגלתא, דשלח פרעה למיטל יתיה.  ו ודברו ית גיתיהון, וית קניינהון דקנו בארעא דכנען, ואתו, למצריים:  יעקוב, וכל בנוהי עימיה.  ז בנוהי ובני בנוהי, עימיה, בנתיה ובנת בנוהי, וכל בנוהי--אייתי עימיה, למצריים.  {ס}

ח ואילין שמהת בני ישראל דעאלו למצריים, יעקוב ובנוהי:  בוכריה דיעקוב, ראובן.  ט ובני, ראובן--חנוך ופלוא, וחצרון וכרמי.  י ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד--ויכין וצוחר; ושאול, בר כנעניתא.  יא ובני, לוי--גרשון, קהת ומררי.  יב ובני יהודה, ער ואונן ושלה--ופרץ וזרח; ומית ער ואונן בארעא דכנען, והוו בני פרץ חצרון וחמול.  יג ובני, יששכר--תולע ופווה, ויוב ושמרון.  יד ובני, זבולון--סרד ואילון, ויחלאל.  טו אילין בני לאה, דילידת ליעקוב בפדן ארם, וית, דינה ברתיה:  כל נפש בנוהי ובנתיה, תלתין ותלת.  טז ובני גד, צפיון וחגי שוני ואצבון, ערי וארודי, ואראלי.  יז ובני אשר, ימנה וישווה וישווי ובריעה--ושרח אחתהון; ובני בריעה, חבר ומלכיאל.  יח אילין בני זלפה, דיהב לבן ללאה ברתיה; וילידת ית אילין ליעקוב, שית עסרי נפשן.  יט בני רחל איתת יעקוב, יוסף ובנימין.  כ ואתייליד ליוסף, בארעא דמצריים, דילידת ליה אסנת, בת פוטי פרע רבא דאון--ית מנשה, וית אפריים.  כא ובני בנימין, בלע ובכר ואשבל, גרא ונעמן, אחי וראש; מופים וחופים, וארד.  כב אילין בני רחל, דאתיילידו ליעקוב--כל נפשתא, ארבע עסרי.  כג ובני דן, חושים.  כד ובני, נפתלי--יחצאל וגוני, ויצר ושילם.  כה אילין בני בלהה, דיהב לבן לרחל ברתיה; וילידת ית אילין ליעקוב, כל נפשתא שבע.  כו כל נפשתא דעלא עם יעקוב למצריים, נפקי ירכיה, בר, מנשי בני יעקוב--כל נפשתא, שיתין ושית.  כז ובני יוסף דאתיילידו ליה במצריים, נפשתא תרתין:  כל נפשתא לבית יעקוב דעלא למצריים, שבעין.  {ס}

כח וית יהודה שלח קודמוהי, לוות יוסף, לפנאה קודמוהי, לגושן; ואתו, לארעא דגושן.  כט וטקיס יוסף רתיכוהי, וסליק לקדמות ישראל אבוהי לגושן; ואיתחזי ליה, ונפל על צווריה, ובכא על צווריה, עוד.  ל ואמר ישראל ליוסף, אילו אנא מאית זמנא הדא מנחם אנא, בתר דחזיתינון לאפך, ארי עד כען קיים את.  לא ואמר יוסף לאחוהי ולבית אבוהי, אסק ואחווי לפרעה; ואימר ליה, אחיי ובית אבא דבארעא דכנען אתו לוותי.  לב וגובריא רען ענא, ארי גוברי מרי גיתי הוו; וענהון ותוריהון וכל דילהון, איתיאו.  לג ויהי, ארי יקרי לכון פרעה; ויימר, מא עובדיכון.  לד ותימרון, גוברי מרי גיתי הוו עבדך מזעורנא ועד כען--אף אנחנא, אף אבהתנא:  בדיל, דתיתבון בארעא דגושן, ארי מרחקין מצראי, כל רעי ענא. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ