תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מ

א והוה, בתר פתגמיא האילין, סרחו שקיא דמלכא דמצריים, ונחתומא--לריבונהון, למלכא דמצריים.  ב ורגיז פרעה, על תרין רברבנוהי--על רב שקי, ועל רב נחתומי.  ג ויהב יתהון במטרת, בית רב קטוליא--בבית אסירי:  אתרא, דיוסף אסיר תמן.  ד ומני רב קטוליא ית יוסף, עימהון--ושמיש יתהון; והוו יומין, במטרא.  ה וחלמו חלמא תרוויהון גבר חלמיה, בליליא חד--גבר, כפושרן חלמיה:  שקיא ונחתומא, דלמלכא דמצריים, דאסירין, בבית אסירי.  ו ואתא לוותהון יוסף, בצפרא; וחזא יתהון, והא אינון נסיסין.  ז ושאיל ית רברבי פרעה, דעימיה במטרת בית ריבוניה--למימר:  מדין אפיכון בישין, יומא דין.  ח ואמרו ליה--חלמא חלמנא, ופשר לית ליה; ואמר להון יוסף, הלא מן קודם ה' פושרן חלמיא--אשתעו כען, לי.  ט ואשתעי רב שקי ית חלמיה, ליוסף; ואמר ליה--בחלמי, והא גופנא קודמיי.  י ובגופנא, תלתא שבשין; והיא כד אפרחת אפיקת לבלבין אניצת נץ, בשילו אתכלהא הוו ענבין.  יא וכסא דפרעה, בידי; ונסיבית ית ענביא, ועצרית יתהון לכסא דפרעה, ויהבית ית כסא, על ידא דפרעה.  יב ואמר ליה יוסף, דין פושרניה:  תלתא, שבשין--תלתא יומין, אינון.  יג בסוף תלתא יומין, ידכרינך פרעה, ויתיבינך, על שימושך; ותיתין כסא דפרעה, בידיה, כהלכתא קדמיתא, דהוויתא משקי ליה.  יד אלהין תדכרינני עימך, כד ייטב לך, ותעביד כען עימי, טיבו; ותדכר עליי, קודם פרעה, ותפקינני, מן בית אסירי הדין.  טו ארי מגנב גניבנא, מארע עבראי; ואף הכא לא עבדית מידעם, ארי מניאו יתי בבית אסירי.  טז וחזא רב נחתומי, ארי יאות פשר; ואמר, ליוסף, אף אנא בחלמי, והא תלתא סלין דחירו על רישי.  יז ובסלא עילאה, מכול מיכלא דפרעה--עובד נחתום; ועופא, אכיל יתהון מן סלא--מעילווי רישי.  יח ואתיב יוסף ואמר, דין פושרניה:  תלתא, סלין--תלתא יומין, אינון.  יט בסוף תלתא יומין, יעדי פרעה ית רישך מינך, ויצלוב יתך, על צליבא; וייכול עופא ית בסרך, מינך.  כ והוה ביומא תליתאה, יום בית ולדא דפרעה, ועבד משתיא, לכל עבדוהי; ואידכר ית ריש רב שקי, וית ריש רב נחתומי--בגו עבדוהי.  כא ואתיב ית רב שקי, על שקיותיה; ויהב כסא, על ידא דפרעה.  כב וית רב נחתומי, צלב:  כמא דפשר להון, יוסף.  כג ולא אידכר רב שקי ית יוסף, ואנשייה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ