תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לח

א והוה בעידנא ההוא, ונחת יהודה מלוות אחוהי; וסטא לוות גוברא עדולמאה, ושמיה חירה.  ב וחזא תמן יהודה בת גבר תגר, ושמיה שוע; ונסבה, ועאל לוותה.  ג ועדיאת, וילידת בר; וקרא ית שמיה, ער.  ד ועדיאת עוד, וילידת בר; וקרת ית שמיה, אונן.  ה ואוסיפת עוד וילידת בר, וקרת ית שמיה שלה; והוה בכזיב, כד ילידת יתיה.  ו ונסיב יהודה איתתא, לער בוכריה; ושמה, תמר.  ז והוה, ער בוכריה דיהודה--ביש, קודם ה'; ואמיתיה, ה'.  ח ואמר יהודה לאונן, עול לוות איתת אחוך ויבים יתה; ואקים זרעא, לאחוך.  ט וידע אונן, ארי לא על שמיה מתקרי זרעא; והוי כד עליל לוות איתת אחוהי, ומחביל אורחיה על ארעא, בדיל דלא לקיימא זרעא, לאחוהי.  י ובאיש קודם ה', דעבד; ואמית, אף יתיה.  יא ואמר יהודה לתמר כלתיה תיבי ארמלא בית אבוייך, עד דירבי שלה ברי--ארי אמר, דלמא ימות אף הוא כאחוהי; ואזלת תמר, ויתיבת בית אבוהא.  יב וסגיאו, יומיא, ומיתת, בת שוע איתת יהודה; ואתנחם יהודה, וסליק על גזזי עניה הוא וחירה רחמיה עדולמאה--לתמנת.  יג ואתחווא לתמר, למימר:  הא חמוייך סליק לתמנת, למיגז עניה.  יד ואעדיאת לבושי ארמלותה מינה, ואתכסיאת בעיפא ואיתקנת, ויתיבת בפרשות עיניים, דעל אורח תמנת:  ארי חזת, ארי רבא שלה, והיא, לא אתייהיבת ליה לאיתו.  טו וחזה יהודה, וחשבה כנפקת ברא:  ארי כסיאת, אפהא.  טז וסטא לוותה לאורחא, ואמר הבי כען איעול לוותיך, ארי לא ידע, ארי כלתיה היא; ואמרת, מא תיתין לי, ארי תיעול, לוותי.  יז ואמר, אנא אשדר גדיא בר עיזי מן ענא; ואמרת, אם תיתין משכונא עד דתשלח.  יח ואמר, מא משכונא דאתין ליך, ואמרת עזקתך ושושיפך, וחוטרך דבידך; ויהב לה ועאל לוותה, ועדיאת ליה.  יט וקמת ואזלת, ואעדיאת עיפה מינה; ולבישת, לבושי ארמלותה.  כ ושדר יהודה ית גדיא בר עיזי, ביד רחמיה עדולמאה, למיסב משכונא, מידא דאיתתא; ולא, אשכחה.  כא ושאיל ית אנשי אתרה, למימר, אן מקדשתא דהיא בעיניים, על אורחא; ואמרו, לית הכא מקדשתא.  כב ותב, לוות יהודה, ואמר, לא אשכחתה; ואף אנשי אתרא אמרו, לית הכא מקדשתא.  כג ואמר יהודה תיסב לה, דלמא נהי חוך; הא שדרית גדיא הדין, ואת לא אשכחתה.  כד והוה כתלתות ירחיא, ואתחווא ליהודה למימר זניאת תמר כלתך, ואף הא מעדיא, מזנותה; ואמר יהודה, אפקוהא ותיתוקד.  כה היא מיתפקא, והיא שלחת לחמוהא למימר, לגבר דאילין דיליה, מיניה אנא מעדיא; ואמרת, אשתמודע כען--דמאן עזקתא ושושיפיא וחוטרא, האילין.  כו ואשתמודע יהודה, ואמר זכאה מיני מעדיא, ארי על כין לא יהבתה, לשלה ברי; ולא אוסיף עוד, למידעה.  כז והוה, בעידן מילדה; והא תיומין, במעהא.  כח והוה במילדה, ויהב ידא; ונסיבת חיתא, וקטרת על ידיה זהוריתא למימר, דין, נפק קדמותא.  כט והוה כד אתיב ידיה, והא נפק אחוהי, ואמרת, מא תקוף סגי עלך למתקף; וקרא שמיה, פרץ.  ל ובתר כין נפק אחוהי, דעל ידיה זהוריתא; וקרא שמיה, זרח.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ