תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לו

א ואילין תולדת עשיו, הוא אדום.  ב עשיו נסיב ית נשוהי, מבנת כנען:  ית עדה, בת אילון חיתאה, וית אוהליבמה בת ענה, בת צבעון חיוואה.  ג וית בשמת בת ישמעאל, אחתיה דנביות.  ד וילידת עדה לעשיו, ית אליפז; ובשמת, ילידת ית רעואל.  ה ואוהליבמה, ילידת, ית יעוש וית יעלם, וית קורח; אילין בני עשיו, דאתיילידו ליה בארעא דכנען.  ו ודבר עשיו ית נשוהי וית בנוהי וית בנתיה, וית כל נפשת ביתיה, וית גיתוהי וית כל בעיריה וית כל קנייניה, דקנא בארעא דכנען; ואזל לארע אוחרי, מן קודם יעקוב אחוהי.  ז ארי הוה קניינהון סגי, מלמיתב כחדא; ולא יכילת ארע תותבותהון, לסוברא יתהון--מן קודם, גיתיהון.  ח ויתיב עשיו בטורא דשעיר, עשיו הוא אדום.  ט ואילין תולדת עשיו, אבוהון דאדומאי, בטורא, דשעיר.  י אילין, שמהת בני עשיו:  אליפז, בר עדה איתת עשיו, רעואל, בר בשמת איתת עשיו.  יא והוו, בני אליפז--תימן אומר, צפו וגעתם וקנז.  יב ותמנע הות לחינתא, לאליפז בר עשיו, וילידת לאליפז, ית עמלק; אילין, בני עדה איתת עשיו.  יג ואילין בני רעואל, נחת וזרח שמה ומיזה; אילין הוו, בני בשמת איתת עשיו.  יד ואילין הוו, בני אוהליבמה בת ענה בת צבעון--איתת עשיו; וילידת לעשיו, ית יעוש וית יעלם וית קורח.  טו אילין, רברבי בני עשיו:  בני אליפז, בוכריה דעשיו--רבא תימן רבא אומר, רבא צפו רבא קנז.  טז רבא קורח רבא געתם, רבא עמלק; אילין רברבי אליפז בארעא דאדום, אילין בני עדה.  יז ואילין, בני רעואל בר עשיו--רבא נחת רבא זרח, רבא שמה רבא מיזה; אילין רברבי רעואל, בארעא דאדום--אילין, בני בשמת איתת עשיו.  יח ואילין, בני אוהליבמה איתת עשיו--רבא יעוש רבא יעלם, רבא קורח; אילין רברבי אוהליבמה, בת ענה--איתת עשיו.  יט אילין בני עשיו ואילין רברבניהון, הוא אדום.  {ס}

כ אילין בני שעיר חוראי, יתבי ארעא:  לוטן ושובל, וצבעון וענה.  כא ודישון ואצר, ודישן; אילין רברבי חוראי בני שעיר, בארעא דאדום.  כב והוו בני לוטן, חורי והימם; ואחתיה דלוטן, תמנע.  כג ואילין בני שובל, עלוון ומנחת ועיבל, שפו, ואונם.  כד ואילין בני צבעון, ואיה וענה; הוא ענה, דאשכח ית גיבריא במדברא, כד הוה רעי ית חמריא, לצבעון אבוהי.  כה ואילין בני ענה, דישון; ואוהליבמה, בת ענה.  כו ואילין, בני דישן--חמדן ואשבן, ויתרן וכרן.  כז אילין, בני אצר--בלהן וזעוון, ועקן.  כח אילין בני דישן, עוץ וארן.  כט אילין, רברבי חוראי:  רבא לוטן רבא שובל, רבא צבעון רבא ענה.  ל רבא דישון רבא אצר, רבא דישן; אילין רברבי חוראי לרברבניהון, בארעא דשעיר.  {פ}

לא ואילין, מלכיא, דמלכו, בארעא דאדום--קודם דימלוך מלכא, לבני ישראל.  לב ומלך באדום, בלע בר בעור; ושום קרתיה, דנהבה.  לג ומית, בלע; ומלך תחותוהי, יובב בר זרח מבוצרה.  לד ומית, יובב; ומלך תחותוהי, חושם מארע דרומא.  לה ומית, חושם; ומלך תחותוהי הדד בר בדד, דקטיל ית מדיינאי בחקלי מואב, ושום קרתיה, עווית.  לו ומית, הדד; ומלך תחותוהי, שמלה ממשרקה.  לז ומית, שמלה; ומלך תחותוהי, שאול מרחובות דעל פרת.  לח ומית, שאול; ומלך תחותוהי, בעל חנן בר עכבור.  לט ומית, בעל חנן בר עכבור, ומלך תחותוהי הדר, ושום קרתיה פעו; ושום איתתיה מהיטבאל בת מטרד, בת מצריף דהבא.  מ ואילין שמהת רברבי עשיו, לזרעייתהון, לאתריהון, בשמהתהון:  רבא תמנע רבא עלווה, רבא יתת.  מא רבא אוהליבמה רבא אלה, רבא פינון.  מב רבא קנז רבא תימן, רבא מבצר.  מג רבא מגדיאל, רבא עירם; אילין רברבי אדום, למותבניהון בארע אחסנתהון--הוא עשיו, אבוהון דאדומאי.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ