תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק כח

א וקרא יצחק ליעקוב, ובריך יתיה; ופקדיה ואמר ליה, לא תיסב איתתא מבנת כנען.  ב קום איזיל לפדן דארם, לבית בתואל אבוהא דאימך; וסב לך מתמן איתתא, מבנת לבן אחוהא דאימך.  ג ואל שדיי יבריך יתך, ויפשינך ויסגינך; ותהי, לכנשת שבטין.  ד וייתין לך ית ברכתא דאברהם, לך ולבנך עימך--למירתך ית ארע תותבותך, דיהב ה' לאברהם.  ה ושלח יצחק ית יעקוב, ואזל לפדן דארם--לוות לבן בר בתואל, ארמאה, אחוהא דרבקה, אימיה דיעקוב ועשיו.  ו וחזא עשיו, ארי בריך יצחק ית יעקוב, ושלח יתיה לפדן דארם, למיסב ליה מתמן איתתא:  בדבריך יתיה--ופקיד עלוהי למימר, לא תיסב איתתא מבנת כנען.  ז וקביל יעקוב, מן אבוהי ומן אימיה; ואזל, לפדן דארם.  ח וחזא עשיו, ארי בישן בנת כנען, בעיני, יצחק אבוהי.  ט ואזל עשיו, לוות ישמעאל; ונסיב ית מחלת בת ישמעאל בר אברהם אחתיה דנביות, על נשוהי--ליה לאיתו.  {ס}

י ונפק יעקוב, מבאר שבע; ואזל, לחרן.  יא וערע באתרא ובת תמן, ארי עאל שמשא, ונסיב מאבני אתרא, ושווי איסדוהי; ושכיב, באתרא ההוא.  יב וחלם, והא סולמא נעיץ בארעא, ורישיה, מטי עד צית שמיא; והא מלאכיא דה', סלקין ונחתין ביה.  יג והא יקרא דה' מעתד עילווהי, ואמר, אנא ה' אלהיה דאברהם אבוך, ואלהיה דיצחק; ארעא, דאת שכיב עלה--לך אתנינה, ולבנך.  יד ויהון בנך סגיאין כעפרא דארעא, ותיתקף למערבא ולמדנחא ולציפונא ולדרומא; ויתברכון בדילך כל זרעיית ארעא, ובדיל בנך.  טו והא מימרי בסעדך, ואטרינך בכול אתר דתהך, ואתיבינך, לארעא הדא:  ארי, לא אשבקינך, עד דאעביד, ית דמלילית לך.  טז ואיתער יעקוב, משינתיה, ואמר, בקושטא יקרא דה' שרי באתרא הדין; ואנא, לא הוויתי ידע.  יז ודחיל, ואמר, מא דחילו, אתרא הדין:  לית דין אתר הדיוט, אלהין אתר דרעווא ביה מן קודם ה', ודין, תרע קוביל שמיא.  יח ואקדים יעקוב בצפרא, ונסיב ית אבנא דשווי איסדוהי, ושווי יתה, קמא; ואריק משחא, על רישה.  יט וקרא ית שמיה דאתרא ההוא, בית אל; וברם לוז שמה דקרתא, מלקדמין.  כ וקיים יעקוב, קיים למימר:  אם יהי מימרא דה' בסעדי, וייטרינני באורחא הדא דאנא אזיל, וייתין לי לחים למיכל, וכסו למלבש.  כא ואתוב בשלם, לבית אבא; ויהי מימרא דה' לי, לאלה.  כב ואבנא הדא, דשוויתי קמא--תהי, דאיהי פלח עלה קודם ה'; וכול דתיתין לי, חד מן עסרא אפרשיניה קודמך. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ