תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק כא

א וה' דכיר ית שרה, כמא דאמר; ועבד ה' לשרה, כמא דמליל.  ב ועדיאת וילידת שרה לאברהם בר, לסיבתוהי, לזמנא, דמליל יתיה ה'.  ג וקרא אברהם ית שום בריה דאתייליד ליה, דילידת ליה שרה--יצחק.  ד וגזר אברהם ית יצחק בריה, בר תמניא יומין, כמא דפקיד יתיה, ה'.  ה ואברהם, בר מאה שנין, כד אתייליד ליה, ית יצחק בריה.  ו ואמרת שרה--חדווא, עבד לי ה':  כל דשמע, יחדי לי.  ז ואמרת, מהימן דאמר לאברהם וקיים, דתוניק בנין, שרה:  ארי ילידית בר, לסיבתוהי.  ח ורבא רביא, ואתחסיל; ועבד אברהם משתיא רבא, ביומא דאתחסיל יצחק.  ט וחזת שרה ית בר הגר מצריתא, דילידת לאברהם--מחייך.  י ואמרת, לאברהם, תריך אמתא הדא, וית ברה:  ארי לא יירת בר אמתא הדא, עם ברי עם יצחק.  יא ובאיש פתגמא לחדא, בעיני אברהם, על, עיסק בריה.  יב ואמר ה' לאברהם, לא יבאש בעינך על עולימא ועל אמתך--כול דתימר לך שרה, קביל מינה:  ארי ביצחק, יתקרון לך בנין.  יג ואף ית בר אמתא, לעמא אשוויניה:  ארי ברך, הוא.  יד ואקדים אברהם בצפרא ונסיב לחמא ורוקבא דמיא ויהב להגר שווי על כתפה, וית רביא--ושלחה; ואזלת וטעת, במדבר באר שבע.  טו ושלימו מיא, מן רוקבא; ורמת ית רביא, תחות חד מן אילניא.  טז ואזלת ויתיבת לה מקוביל, ארחיקת כמיגד בקשתא, ארי אמרת, לא אחזי במותיה דרביא; ויתיבת מקוביל, וארימת ית קלה ובכת.  יז ושמיע קודם ה', ית קליה דרביא, וקרא מלאכא דה' להגר מן שמיא, ואמר לה מא ליך הגר; לא תדחלין, ארי שמיע קודם ה' קליה דרביא באתר דהוא תמן.  יח קומי טולי ית רביא, ואתקיפי ית ידיך ביה:  ארי לעם סגי, אשוויניה.  יט וגלא ה' ית עינהא, וחזת בירא דמיא; ואזלת ומלת ית רוקבא, מיא, ואשקיאת, ית רביא.  כ והוה מימרא דה' בסעדיה דרביא, ורבא; ויתיב, במדברא, והוה, רבי קשתא.  כא ויתיב, במדברא דפארן; ונסיבת ליה אימיה איתתא, מארעא דמצריים.  {פ}

כב והוה, בעידנא ההוא, ואמר אבימלך ופיכול רב חיליה, לאברהם למימר:  מימרא דה' בסעדך, בכול דאת עביד.  כג וכען, קיים לי במימרא דה' הכא, דלא תשקר בי, ובברי ובבר ברי; כטיבותא דעבדית עימך, תעביד עימי, ועם ארעא, דאיתותבת בה.  כד ואמר, אברהם, אנא, אקיים.  כה ואוכח אברהם, ית אבימלך, על עיסק בירא דמיא, דאנסו עבדי אבימלך.  כו ואמר אבימלך--לא ידעית, מאן עבד ית פתגמא הדין; ואף את לא חווית לי, ואף אנא לא שמעית--אלהין יומא דין.  כז ודבר אברהם ען ותורין, ויהב לאבימלך; וגזרו תרוויהון, קיים.  כח ואקים אברהם, ית שבע חורפן דען--בלחודיהון.  כט ואמר אבימלך, לאברהם:  מא אינין, שבע חורפן אילין, דאקימתא, בלחודיהון.  ל ואמר--ארי ית שבע חורפן, תקביל מן ידי:  בדיל דתהי לי לסהדו, ארי חפרית ית בירא הדין.  לא על כין, קרא לאתרא ההוא--באר שבע:  ארי תמן קיימו, תרוויהון.  לב וגזרו קיים, בבאר שבע; וקם אבימלך, ופיכול רב חיליה, ותבו, לארע פלשתאי.  לג ונצב נצבא, בבאר שבע; וצלי תמן--בשמא דה', אלה עלמא.  לד ואיתותב אברהם בארע פלשתאי, יומין סגיאין.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ