תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק כ

א ונטל מתמן אברהם לארע דרומא, ויתיב בין רקם ובין חגרא; ואיתותב, בגרר.  ב ואמר אברהם על שרה איתתיה, אחת היא; ושלח, אבימלך מלכא דגרר, ודבר, ית שרה.  ג ואתא מימר מן קודם ה' לוות אבימלך, בחלמא דליליא; ואמר ליה, האת מאית על עיסק איתתא דדברתא, והיא, איתת גבר.  ד ואבימלך, לא קריב לוותה; ואמר--ה', העם אף זכאי תקטול.  ה הלא הוא אמר לי אחת היא, והיא אף היא אמרת אחי הוא; בקשיטות ליבי ובזכאות ידיי, עבדית דא.  ו ואמר ליה ה' בחלמא, אף קודמיי גלי ארי בקשיטות ליבך עבדת דא, ומנעית אף אנא יתך, מלמחטי קודמיי; על כין לא שבקתך, למקרב לוותה.  ז וכען, אתיב איתת גוברא ארי נבייא הוא, ויצלי עלך, ותיחי; ואם לייתך מתיב--דע ארי ממת תמות, את וכל דלך.  ח ואקדים אבימלך בצפרא, וקרא לכל עבדוהי, ומליל ית כל פתגמיא האילין, קודמיהון; ודחילו גובריא, לחדא.  ט וקרא אבימלך לאברהם, ואמר ליה מא עבדת לנא ומא חטית לך, ארי איתיתא עליי ועל מלכותי, חובא רבא:  עובדין דלא כשרין לאתעבדא, עבדת עימי.  י ואמר אבימלך, לאברהם:  מא חזיתא, ארי עבדתא ית פתגמא הדין.  יא ואמר, אברהם, ארי אמרית לחוד לית דחלתא דה', באתרא הדין; ויקטלונני, על עיסק איתתי.  יב וברם בקושטא, אחתי בת אבא היא--ברם, לא בת אימא; והות לי, לאיתו.  יג והוה כד טעו עממיא בתר עובדי ידיהון, יתי קריב ה' לדחלתיה מבית אבא, ואמרית לה, דא טיבותיך דתעבדין עימי:  לכל אתר דנהך לתמן, אימרי עליי אחי הוא.  יד ודבר אבימלך ען ותורין, ועבדין ואמהן, ויהב, לאברהם; ואתיב ליה, ית שרה איתתיה.  טו ואמר אבימלך, הא ארעי קודמך:  בדתקין בעינך, תיב.  טז ולשרה אמר, הא יהבית אלף סלעין דכסף לאחוייך--הא הוא ליך כסות דיקר, חלף דשלחית דברתיך וחזית יתיך וית כול דעימיך; ועל כול מא דאמרת, איתוכחת.  יז וצלי אברהם, קודם ה'; ואסי ה' ית אבימלך וית איתתיה, ואמהתיה--ואתרווחו.  יח ארי מיחד אחד ה', באפי כל פתח ולדא לבית אבימלך, על עיסק שרה, איתת אברהם.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ