תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק טז

א ושריי איתת אברם, לא ילידת ליה; ולה אמתא מצריתא, ושמה הגר.  ב ואמרת שריי לאברם, הא כען מנעני ה' מלמילד--עול כען לוות אמתי, מאים אתבני מינה; וקביל אברם, למימר שריי.  ג ודברת שריי איתת אברם, ית הגר מצריתא אמתה, מסוף עסר שנין, למיתב אברם בארעא דכנען; ויהבת יתה לאברם בעלה, ליה לאיתו.  ד ועאל לוות הגר, ועדיאת; וחזת ארי עדיאת, וקלת ריבונתה בעינהא.  ה ואמרת שריי לאברם, דין לי עלך--אנא יהבית אמתי לך, וחזת ארי עדיאת וקלית בעינהא; ידין ה', בינא ובינך.  ו ואמר אברם לשריי, הא אמתיך בידיך--עבידי לה, דתקין בעינכי; ועניתה שריי, וערקת מן קודמהא.  ז ואשכחה מלאכא דה', על עינא דמיא--במדברא:  על עינא, באורחא דחגרא.  ח ואמר, הגר אמתה דשריי מנן את אתיא--ולאן את אזלא; ואמרת--מן קודם שריי ריבונתי, אנא ערקא.  ט ואמר לה מלאכא דה', תובי לוות ריבונתיך, ואשתעבידי, תחות ידהא.  י ואמר לה מלאכא דה', אסגאה אסגי ית בנכי, ולא יתמנון, מסגי.  יא ואמר לה מלאכא דה', הא את מעדיא ותלידין בר, ותקרן שמיה ישמעאל, ארי קביל ה' צלותיך.  יב והוא יהי, מרוד באנשא--הוא יהי צריך לכולא, ואף אנשא יהון צריכין ליה; ועל אפי כל אחוהי, ישרי.  יג וצליאת בשמא דה' דאתמלל עימה, אמרת את הוא אלהא חזי כולא:  ארי אמרת, אף אנא שריתי חזיא--בתר דאתגלי לי.  יד על כין קרא לבירא, בירא דמלאך קיימא איתחזי עלה--הא היא בין רקם, ובין חגרא.  טו וילידת הגר לאברם, בר; וקרא אברם שום בריה דילידת הגר, ישמעאל.  טז ואברם, בר תמנן ושית שנין, כד ילידת הגר ית ישמעאל, לאברם.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ