תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק טו

א בתר פתגמיא האילין, הוה פתגמא דה' עם אברם, בנבואה, למימר:  לא תדחל אברם, מימרי תקוף לך--אגרך, סגי לחדא.  ב ואמר אברם, ה' אלוהים מא תיתין לי, ואנא, אזיל דלא ולד; ובר פרנסא הדין דבביתי, הוא דמשקאה אליעזר.  ג ואמר אברם--הא לי, לא יהבת ולד; והא בר ביתי, ירית יתי.  ד והא פתגמא דה' עימיה למימר, לא יירתינך דין:  אלהין בר דתוליד, הוא יירתינך.  ה ואפיק יתיה לברא, ואמר אסתכי כען לשמיא ומני כוכביא--אם תיכול, לממני יתהון; ואמר ליה, כדין יהון בנך.  ו והימין, במימרא דה'; וחשבה ליה, לזכו.  ז ואמר, ליה:  אנא ה', דאפיקתך מאור דכשדאי--למיתן לך ית ארעא הדא, למירתה.  ח ואמר:  ה' אלוהים, במא אדע ארי אירתינה.  ט ואמר ליה, קריב קודמיי עגלין תלתא, ועיזין תלתא, ודכרין תלתא; ושפנינא, ובר יונה.  י וקריב קודמוהי ית כל אילין, ופליג יתהון בשווי, ויהב פלגיא פילג, לוקביל חבריה; וית עופא, לא פליג.  יא ונחת עופא, על פלגיא; ואפרח יתהון, אברם.  יב והוה שמשא למיעל, ושינתא נפלת על אברם; והא אימה קבל סגי, נפלת עלוהי.  יג ואמר לאברם, מידע תידע ארי דיירין יהון בנך בארע לא דילהון, ויפלחון בהון, ויענון יתהון--ארבע מאה, שנין.  יד ואף ית עמא דיפלחון בהון, דאין אנא; ובתר כין ייפקון, בקניינא סגי.  טו ואת תתכניש לוות אבהתך, בשלם:  תתקבר, בסיבו טבא.  טז ודרא רביעאה, יתובון הלכא:  ארי לא שלים חובא דאמוראה, עד כען.  יז והות שמשא עאלת, וקבלא הוה; והא תנור דתנן, ובעור דאישא, עדא, בין פלגיא האילין.  יח ביומא ההוא, גזר ה' עם אברם--קיים למימר:  לבנך, יהבית ית ארעא הדא, מנהרא דמצריים, עד נהרא רבא נהרא פרת.  יט ית שלמאי, וית קניזאי, וית, קדמונאי.  כ וית חיתאי וית פריזאי, וית גיבריא.  כא וית אמוראי, וית כנענאי, וית גרגישאי, וית יבוסאי.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ