תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק יג

א וסליק אברם ממצריים הוא ואיתתיה וכל דליה, ולוט עימיה--לדרומא.  ב ואברם, תקיף לחדא, בבעירא, בכספא ובדהבא.  ג ואזל, למטלנוהי, מדרומא, ועד בית אל--עד אתרא, דפרסיה תמן למשכניה בקדמיתא, בין בית אל, ובין עיי.  ד לאתר, מדבחא, דעבד תמן, בקדמיתא; וצלי תמן אברם, בשמא דה'.  ה ואף ללוט--דאזיל, עם אברם:  הוו ען ותורין, ומשכנין.  ו ולא סוברת יתהון ארעא, למיתב כחדא:  ארי הוה קניינהון סגי, ולא יכילו למיתב כחדא.  ז והות מצותא, בין רען בעיריה דאברם, ובין, רען בעיריה דלוט; וכנענאה, ופריזאה, בכין, יתיב בארעא.  ח ואמר אברם ללוט, לא כען תהי מצותא בינא ובינך, ובין רעוותי, ובין רעוותך:  ארי גוברין אחין, אנחנא.  ט הלא כל ארעא קודמך, אתפרש כען מלוותי:  אם את לציפונא אנא לדרומא, ואם את לדרומא ואצפנך.  י וזקף לוט ית עינוהי, וחזא ית כל מישר ירדנא, ארי כוליה, בית שקיא--קודם חבלות ה', ית סדום וית עמורה, כגינתא דה' כארעא דמצריים, מטי צוער.  יא ובחר ליה לוט, ית כל מישר ירדנא, ונטל לוט, בקדמיתא; ואתפרשו, גבר מלוות אחוהי.  יב אברם, יתיב בארעא דכנען; ולוט, יתיב בקרווי מישרא, ופרס, עד סדום.  יג ואנשי סדום, בישין בממונהון וחייבין בגוויתהון, קודם ה', לחדא.  יד וה' אמר לאברם, בתר דאתפרש לוט מעימיה, זקוף כען עינך וחזי, מן אתרא דאת תמן--לציפונא ולדרומא, ולמדנחא ולמערבא.  טו ארי ית כל ארעא דאת חזי, לך אתנינה, ולבנך, עד עלמא.  טז ואשווי ית בנך, סגיאין כעפרא דארעא:  כמא דלית אפשר לגבר, לממני ית עפרא דארעא--אף בנך, לא יתמנון.  יז קום הליך בארעא, לאורכה ולפותיה:  ארי לך, אתנינה.  יח ופרס אברם, ואתא ויתיב במישרי ממרא--דבחברון; ובנא תמן מדבחא, קודם ה'.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ