תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק י

א ואילין תולדת בני נוח, שם חם ויפת; ואתיילידו להון בנין, בתר טופנא.  ב בני יפת--גומר ומגוג, ומדיי ויוון ותובל; ומשך, ותירס.  ג ובני, גומר--אשכנז וריפת, ותוגרמה.  ד ובני יוון, אלישה ותרשיש, כיתים, ודודנים.  ה מאילין אתפרשו נגוות עממיא, בארעתהון, גבר, ללישניה--לזרעייתהון, בעממיהון.  ו ובני, חם--כוש ומצריים, ופוט וכנען.  ז ובני כוש--סבא וחווילה, וסבתה ורעמה וסבתכא; ובני רעמה, שבא ודדן.  ח וכוש, אוליד ית נמרוד; הוא שרי, למהוי גיבר בארעא.  ט הוא הוה גיבר תקיף, קודם ה'; על כין, יתאמר, כנמרוד גיבר תקיף, קודם ה'.  י והות ריש מלכותיה בבל, וארך ואכד וכלנה, בארעא, דבבל.  יא מן ארעא ההיא, נפק אתוראה; ובנא, ית נינווה, וית רחובות קרתא, וית כלח.  יב וית רסן, בין נינווה ובין כלח--היא, קרתא רבתא.  יג ומצריים אוליד ית לודאי וית ענמאי, וית להבאי--וית נפתוחאי.  יד וית פתרוסאי וית כסלוחאי, דנפקו מתמן פלשתאי--וית קפוטקאי.  {ס}

טו וכנען, אוליד ית צידון בוכריה--וית חת.  טז וית יבוסאי, וית אמוראי, וית, גרגישאי.  יז וית חיוואי וית ערקאי, וית אנתוסאי.  יח וית ארוודאי וית צמראי, וית חמתאי; ובתר כין אתבדרו, זרעיית כנענאי.  יט והוה תחום כנענאה, מצידון--מטי לגרר, עד עזה:  מטי לסדום ועמורה, ואדמה וצבויים--עד לשע.  כ אילין בני חם, לזרעייתהון ללישנהון, בארעתהון, בעממיהון.  {ס}

כא ולשם אתייליד, אף הוא:  אבוהון, דכל בני עבר--אחוהי, דיפת רבא.  כב בני שם, עילם ואשור, וארפכשד, ולוד וארם.  כג ובני, ארם--עוץ וחול, וגתר ומש.  כד וארפכשד, אוליד ית שלח; ושלח, אוליד ית עבר.  כה ולעבר אתיילידו, תרין בנין:  שום חד פלג, ארי ביומוהי אתפליגת ארעא, ושום אחוהי, יוקטן.  כו ויוקטן אוליד, ית אלמודד וית שלף, וית חצרמוות, וית ירח.  כז וית הדורם וית אוזל, וית דקלה.  כח וית עובל וית אבימאל, וית שבא.  כט וית אופיר וית חווילה, וית יובב; כל אילין, בני יוקטן.  ל והוה מותבהון, ממישא, מטי לספר, טור מדנחא.  לא אילין בני שם, לזרעייתהון ללישנהון, בארעתהון, לעממיהון.  לב אילין זרעיית בני נוח לתולדתהון, בעממיהון; ומאילין אתפרשו עממיא, בארעא--בתר טופנא.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ