תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק ז

א ואמר ה' לנוח, עול את וכל אנש ביתך לתיבתא:  ארי יתך חזיתי זכאי קודמיי, בדרא הדין.  ב מכול בעירא דכיא, תיסב לך שבעא שבעא--דכר ונוקבא; ומן בעירא דלייתהא דכיא, תרין--דכר ונוקבא.  ג אף מעופא דשמיא שבעא שבעא, דכר ונוקבא, לקיימא זרעא, על אפי כל ארעא.  ד ארי לזמן יומין עוד שבעא, אנא מחית מטרא על ארעא, ארבעין יממין, וארבעין לילוון; ואמחי, ית כל יקומא דעבדית, מעל, אפי ארעא.  ה ועבד, נוח, ככול דפקדיה, ה'.  ו ונוח, בר שית מאה שנין; וטופנא הוה, מיא על ארעא.  ז ועאל נוח, ובנוהי ואיתתיה ונשי בנוהי עימיה--לתיבתא:  מן קודם, מי טופנא.  ח מן בעירא, דכיא, ומן בעירא, דלייתהא דכיא; ומן עופא--וכול, דרחיש על ארעא.  ט תרין תרין עאלו עם נוח, לתיבתא--דכר ונוקבא:  כמא דפקיד ה', ית נוח.  י והוה, לזמן שבעא יומין; ומי טופנא, הוו על ארעא.  יא בשנת שית מאה שנין, לחיי נוח, בירחא תניינא, בשבעת עסרא יומא לירחא--ביומא הדין, אתבזעו כל מבועי תהום רבא, וכווי דשמיא, אתפתחא.  יב והוה מטרא, נחית על ארעא, ארבעין יממין, וארבעין לילוון.  יג בכרן יומא הדין עאל נוח, ושם וחם ויפת בני נוח; ואיתת נוח, ותלת נשי בנוהי עימהון--לתיבתא.  יד אינון וכל חיתא לזנה, וכל בעירא לזנה, וכל רחשא דרחיש על ארעא, לזנוהי; וכל עופא לזנוהי, כול ציפר כל דפרח.  טו ועאלו עם נוח, לתיבתא, תרין תרין מכל בסרא, דביה רוחא דחיי.  טז ועאליא, דכר ונוקבא מכל בסרא עאלו, כמא דפקיד יתיה, ה'; ואגין ה' במימריה, עלוהי.  יז והוה טופנא ארבעין יומין, על ארעא; וסגיאו מיא, ונטלו ית תיבתא, ואיתרמת, מעל ארעא.  יח ותקיפו מיא וסגיאו לחדא, על ארעא; ומהלכא תיבתא, על אפי מיא.  יט ומיא, תקיפו לחדא לחדא--על ארעא; ואתחפיאו, כל טוריא רמיא, דתחות, כל שמיא.  כ חמיש עסרי אמין מלעילא, תקיפו מיא; ואתחפיאו, טוריא.  כא ומית כל בסרא דרחיש על ארעא, בעופא ובבעירא ובחיתא, ובכל רחשא, דרחיש על ארעא--וכול, אנשא.  כב כול דנשמת רוח חיין באפוהי, מכול דביבשתא--מיתו.  כג ומחא ית כל יקומא דעל אפי ארעא, מאנשא עד בעירא עד רחשא ועד עופא דשמיא, ואתמחיאו, מן ארעא; ואשתאר ברם נוח ודעימיה, בתיבתא.  כד ותקיפו מיא, על ארעא, מאה וחמשין, יומין. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ