תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק ו

א והוה כד שריאו בני אנשא, למסגי על אפי ארעא; ובנתא, אתיילידא להון.  ב וחזו בני רברביא ית בנת אנשא, ארי שפירן אינין; ונסיבו להון נשין, מכול דאתרעיאו.  ג ואמר ה', לא יתקיים דרא בישא הדין קודמיי לעלם, בדיל דאינון בסרא, ועובדיהון בישין; ארכא יהיב להון, מאה ועסרין שנין אם יתובון.  ד גיבריא הוו בארעא, ביומיא האינון, ואף בתר כין דעאלין בני רברביא לוות בנת אנשא, וילדן להון:  אינון גיבריא דמעלמא, אנשין דשמא.  {פ}

ה וחזא ה', ארי סגיאת בישת אנשא בארעא, וכל יצרא מחשבת ליביה, לחוד ביש כל יומא.  ו ותב ה' במימריה, ארי עבד ית אנשא בארעא; ואמר במימריה, למתבר תוקפהון כרעותיה.  ז ואמר ה', אמחי ית אנשא דבריתי מעל אפי ארעא, מאנשא עד בעירא, עד רחשא ועד עופא דשמיא:  ארי תבית במימרי, ארי עבדתינון.  ח ונוח, אשכח רחמין קודם ה'.  {פ}

ט אילין, תולדת נוח--נוח גבר זכאי שלים הוה, בדרוהי:  בדחלתא דה', הליך נוח.  י ואוליד נוח, תלתא בנין--ית שם, ית חם וית יפת.  יא ואתחבלת ארעא, קודם ה'; ואתמליאת ארעא, חטופין.  יב וחזא ה' ית ארעא, והא אתחבלת:  ארי חבילו כל בסרא אנש אורחיה, על ארעא.  {ס}

יג ואמר ה' לנוח, קיצא דכל בסרא עאל לקדמיי--ארי אתמליאת ארעא חטופין, מן קודם עובדיהון בישיא; והאנא מחבילהון, עם ארעא.  יד עביד לך תיבתא דאעין דקדרוס, מדורין תעביד ית תיבתא; ותחפי יתה מגיו ומברא, בכופרא.  טו ודין, דתעביד יתה:  תלת מאה אמין, אורכא דתיבתא, חמשין אמין פותיה, ותלתין אמין רומה.  טז ניהור תעביד לתיבתא, ולאמתא תשכללינה מלעילא, ותרעה דתיבתא, בסטרה תשווי; מדורין ארעאין תניינין ותליתאין, תעבדינה.  יז ואנא, האנא מיתי ית טופנא מיא על ארעא, לחבלא כל בסרא דביה רוחא דחיי, מתחות שמיא:  כול דבארעא, ימות.  יח ואקים ית קיימי, עימך; ותיעול, לתיבתא--את, ובנך ואיתתך ונשי בנך עימך.  יט ומכל דחי מכל בסרא תרין מכולא, תעיל לתיבתא--לקיימא עימך:  דכר ונוקבא, יהון.  כ מעופא לזנוהי, ומן בעירא לזנה, מכול רחשא דארעא, לזנוהי--תרין מכולא ייעלון לוותך, לקיימא.  כא ואת סב לך, מכל מיכל דמתאכיל, ותכנוש, לוותך; ויהי לך ולהון, למיכל.  כב ועבד, נוח:  ככול דפקיד יתיה, ה'--כין עבד. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ