תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


דניאל פרק יב

א ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על-בני עמך, והייתה עת צרה, אשר לא-נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא; ובעת ההיא יימלט עמך, כל-הנמצא כתוב בספר.  ב ורבים, מישני אדמת-עפר יקיצו; אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדראון עולם.  {ס}

ג והמשכילים--יזהירו, כזוהר הרקיע; ומצדיקי, הרבים, ככוכבים, לעולם ועד.  {פ}

ד ואתה דניאל, סתום הדברים וחתום הספר--עד-עת קץ; ישוטטו רבים, ותרבה הדעת.  ה וראיתי אני דניאל, והנה שניים אחרים עומדים:  אחד הנה לשפת היאור, ואחד הנה לשפת היאור.  ו ויאמר, לאיש לבוש הבדים, אשר ממעל, למימי היאור:  עד-מתיי, קץ הפלאות.  ז ואשמע את-האיש לבוש הבדים, אשר ממעל למימי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל-השמיים, ויישבע בחי העולם:  כי למועד מועדים וחצי, וככלות נפץ יד-עם-קודש--תכלינה כל-אלה.  ח ואני שמעתי, ולא אבין; ואומרה--אדוני, מה אחרית אלה.  {פ}

ט ויאמר, לך דניאל:  כי-סתומים וחתומים הדברים, עד-עת קץ.  י יתבררו ויתלבנו וייצרפו, רבים, והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל-רשעים; והמשכילים, יבינו.  יא ומעת הוסר התמיד, ולתת שיקוץ שומם--ימים, אלף מאתיים ותשעים.  יב אשרי המחכה, ויגיע:  לימים--אלף, שלוש מאות שלושים וחמישה.  יג ואתה, לך לקץ; ותנוח ותעמוד לגורלך, לקץ הימין.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב