תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


דניאל פרק י

א בשנת שלוש, לכורש מלך פרס, דבר נגלה לדניאל, אשר-נקרא שמו בלטשאצר; ואמת הדבר, וצבא גדול, ובין את-הדבר, ובינה לו במראה.  ב בימים, ההם--אני דניאל הייתי מתאבל, שלושה שבועים ימים.  ג לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא-בא אל-פי--וסוך לא-סכתי:  עד-מלאות, שלושת שבועים ימים.  {פ}

ד וביום עשרים וארבעה, לחודש הראשון:  ואני, הייתי על יד הנהר הגדול--הוא חידקל.  ה ואשא את-עיניי וארא, והנה איש-אחד לבוש בדים; ומותניו חגורים, בכתם אופז.  ו וגווייתו כתרשיש, ופניו כמראה ברק ועיניו כלפידי אש, וזרועותיו ומרגלותיו, כעין נחושת קלל; וקול דבריו, כקול המון.  ז וראיתי אני דניאל לבדי, את-המראה, והאנשים אשר היו עימי, לא ראו את-המראה; אבל, חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו, בהיחבא.  ח ואני, נשארתי לבדי, ואראה את-המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר-בי כוח; והודי, נהפך עליי למשחית, ולא עצרתי, כוח.  ט ואשמע, את-קול דבריו; וכשומעי, את-קול דבריו, ואני הייתי נרדם על-פניי, ופניי ארצה.  י והנה-יד, נגעה בי; ותניעני על-ברכיי, וכפות ידיי.  יא ויאמר אליי דניאל איש-חמודות הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך, ועמוד על-עומדך--כי עתה, שולחתי אליך; ובדברו עימי את-הדבר הזה, עמדתי מרעיד.  יב ויאמר אליי, אל-תירא דניאל--כי מן-היום הראשון אשר נתת את-ליבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך; ואני-באתי, בדבריך.  יג ושר מלכות פרס, עומד לנגדי עשרים ואחד יום, והנה מיכאל אחד השרים הראשונים, בא לעוזרני; ואני נותרתי שם, אצל מלכי פרס.  יד ובאתי, להבינך, את אשר-יקרה לעמך, באחרית הימים:  כי-עוד חזון, לימים.  טו ובדברו עימי, כדברים האלה--נתתי פניי ארצה, ונאלמתי.  טז והנה, כדמות בני אדם, נוגע, על-שפתיי; ואפתח-פי, ואדברה ואומרה אל-העומד לנגדי, אדוני במראה נהפכו ציריי עליי, ולא עצרתי כוח.  יז והיך יוכל, עבד אדוני זה, לדבר, עם-אדוני זה; ואני מעתה לא-יעמוד-בי כוח, ונשמה לא נשארה-בי.  יח ויוסף וייגע-בי כמראה אדם, ויחזקני.  יט ויאמר אל-תירא איש-חמודות, שלום לך--חזק וחזק; וכדברו עימי התחזקתי, ואומרה ידבר אדוני כי חיזקתני.  כ ויאמר, הידעת למה-באתי אליך, ועתה אשוב, להילחם עם-שר פרס; ואני יוצא, והנה שר-יוון בא.  כא אבל אגיד לך, את-הרשום בכתב אמת; ואין אחד מתחזק עימי, על-אלה, כי אם-מיכאל, שרכם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דניאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב