תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איכה - הכול
פרק א ב ג ד ה


איכה פרק ה

א זכור יהוה מה-היה לנו, הביטה וראה את-חרפתנו.  ב נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים.  ג יתומים היינו ואין אב, אימותינו כאלמנות.  ד מימינו בכסף שתינו, עצינו במחיר יבואו.  ה על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח-לנו.  ו מצריים נתנו יד, אשור לשבוע לחם.  ז אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו.  ח עבדים משלו בנו, פורק אין מידם.  ט בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר.  י עורנו כתנור נכמרו, מפני זלעפות רעב.  יא נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה.  יב שרים בידם נתלו, פני זקנים לא נהדרו.  יג בחורים טחון נשאו, ונערים בעץ כשלו.  יד זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם.  טו שבת משוש ליבנו, נהפך לאבל מחולנו.  טז נפלה עטרת ראשנו, אוי-נא לנו כי חטאנו.  יז על-זה, היה דווה ליבנו--על-אלה, חשכו עינינו.  יח על הר-ציון ששמם, שועלים הילכו-בו.  {פ}

יט אתה יהוה לעולם תשב, כיסאך לדור ודור.  כ למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים.  כא השיבנו יהוה אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.  כב כי אם-מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד-מאוד.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איכה - הכול
פרק א ב ג ד ה