תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק סה

א נדרשתי ללא שאלו, נמצאתי ללא ביקשוני; אמרתי הנני הנני, אל-גוי לא-קורא בשמי.  ב פירשתי ידיי כל-היום, אל-עם סורר--ההולכים הדרך לא-טוב, אחר מחשבותיהם.  ג העם, המכעיסים אותי על-פניי--תמיד:  זובחים, בגנות, ומקטרים, על-הלבינים.  ד היושבים, בקברים, ובנצורים, ילינו; האוכלים בשר החזיר, ומרק פיגולים כליהם.  ה האומרים קרב אליך, אל-תיגש-בי כי קדשתיך; אלה עשן באפי, אש יוקדת כל-היום.  ו הנה כתובה, לפניי:  לא אחשה כי אם-שילמתי, ושילמתי על-חיקם.  ז עוונותיכם ועוונות אבותיכם יחדיו, אמר יהוה, אשר קיטרו על-ההרים, ועל-הגבעות חירפוני; ומדותי פעולתם ראשונה, אל-חיקם.  {ס}

ח כה אמר יהוה, כאשר יימצא התירוש באשכול, ואמר אל-תשחיתהו, כי ברכה בו--כן אעשה למען עבדיי, לבלתי השחית הכול.  ט והוצאתי מיעקוב זרע, ומיהודה יורש הריי; וירשוה בחיריי, ועבדיי ישכנו-שמה.  י והיה השרון לנווה-צאן, ועמק עכור לרבץ בקר, לעמי, אשר דרשוני.  יא ואתם עוזבי יהוה, השכחים את-הר קודשי--העורכים לגד שולחן, והממלאים למני ממסך.  יב ומניתי אתכם לחרב, וכולכם לטבח תכרעו--יען קראתי ולא עניתם, דיברתי ולא שמעתם; ותעשו הרע בעיניי, ובאשר לא-חפצתי בחרתם.  {פ}

יג לכן כה-אמר אדוניי יהוה, הנה עבדיי יאכלו ואתם תרעבו--הנה עבדיי ישתו, ואתם תצמאו; הנה עבדיי ישמחו, ואתם תבושו.  יד הנה עבדיי ירונו, מטוב לב; ואתם תצעקו מכאב לב, ומשבר רוח תיילילו.  טו והנחתם שמכם לשבועה לבחיריי, והמיתך אדוניי יהוה; ולעבדיו יקרא, שם אחר.  טז אשר המתברך בארץ, יתברך באלוהי אמן, והנשבע בארץ, יישבע באלוהי אמן:  כי נשכחו, הצרות הראשונות, וכי נסתרו, מעיניי.  יז כי-הנני בורא שמיים חדשים, וארץ חדשה; ולא תיזכרנה הראשונות, ולא תעלינה על-לב.  יח כי-אם-שישו וגילו עדי-עד, אשר אני בורא:  כי הנני בורא את-ירושלים גילה, ועמה משוש.  יט וגלתי בירושלים, וששתי בעמי; ולא-יישמע בה עוד, קול בכי וקול זעקה.  כ לא-יהיה משם עוד, עול ימים וזקן, אשר לא-ימלא, את-ימיו:  כי הנער, בן-מאה שנה ימות, והחוטא, בן-מאה שנה יקולל.  כא ובנו בתים, וישבו; ונטעו כרמים, ואכלו פריים.  כב לא יבנו ואחר יישב, לא ייטעו ואחר יאכל:  כי-כימי העץ ימי עמי, ומעשה ידיהם יבלו בחיריי.  כג לא ייגעו לריק, ולא יילדו לבהלה:  כי זרע ברוכי יהוה, המה, וצאצאיהם, איתם.  כד והיה טרם-יקראו, ואני אענה; עוד הם מדברים, ואני אשמע.  כה זאב וטלה ירעו כאחד, ואריה כבקר יאכל-תבן, ונחש, עפר לחמו; לא-ירעו ולא-ישחיתו בכל-הר קודשי, אמר יהוה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו