תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק מט

א שמעו איים אליי, והקשיבו לאומים מרחוק; יהוה מבטן קראני, ממעי אימי הזכיר שמי.  ב וישם פי כחרב חדה, בצל ידו החביאני; וישימני לחץ ברור, באשפתו הסתירני.  ג ויאמר לי, עבדי-אתה--ישראל, אשר-בך אתפאר.  ד ואני אמרתי לריק יגעתי, לתוהו והבל כוחי כיליתי; אכן משפטי את-יהוה, ופעולתי את-אלוהיי.  {ס}

ה ועתה אמר יהוה, יוצרי מבטן לעבד לו, לשובב יעקוב אליו, וישראל לו ייאסף; ואיכבד בעיני יהוה, ואלוהיי היה עוזי.  ו ויאמר, נקל מהיותך לי עבד, להקים את-שבטי יעקוב, ונצורי ישראל להשיב; ונתתיך לאור גויים, להיות ישועתי עד-קצה הארץ.  {ס}

ז כה אמר-יהוה גואל ישראל קדושו, לבזה-נפש למתעב גוי לעבד מושלים, מלכים יראו וקמו, שרים וישתחוו--למען יהוה אשר נאמן, קדוש ישראל ויבחרך.  {ס}

ח כה אמר יהוה, בעת רצון עניתיך, וביום ישועה, עזרתיך; ואצורך, ואתנך לברית עם, להקים ארץ, להנחיל נחלות שוממות.  ט לאמור לאסורים צאו, לאשר בחושך היגלו; על-דרכים ירעו, ובכל-שפיים מרעיתם.  י לא ירעבו ולא יצמאו, ולא-יכם שרב ושמש:  כי-מרחמם ינהגם, ועל-מבועי מים ינהלם.  יא ושמתי כל-הריי, לדרך; ומסילותיי, ירומון.  יב הנה-אלה, מרחוק יבואו; והנה-אלה מצפון ומים, ואלה מארץ סינים.  יג רונו שמיים וגילי ארץ, ופצחו הרים רינה:  כי-ניחם יהוה עמו, וענייו ירחם.  {ס}

יד ותאמר ציון, עזבני יהוה; ואדוניי, שכחני.  טו התשכח אישה עולה, מרחם בן-בטנה; גם-אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך.  טז הן על-כפיים, חקותיך; חומותייך נגדי, תמיד.  יז מיהרו, בנייך; מהרסייך ומחריבייך, ממך ייצאו.  יח שאי-סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו-לך; חי-אני נאום-יהוה, כי כולם כעדי תלבשי, ותקשרים, ככלה.  יט כי חורבותייך ושוממותייך, וארץ הריסותך:  כי עתה תצרי מיושב, ורחקו מבלעייך.  כ עוד יאמרו באוזנייך, בני שיכולייך:  צר-לי המקום, גשה-לי ואשבה.  כא ואמרת בלבבך, מי ילד-לי את-אלה, ואני שכולה, וגלמודה; גולה וסורה, ואלה מי גידל--הן אני נשארתי לבדי, אלה איפה הם.  {פ}

כב כה-אמר אדוניי יהוה, הנה אשא אל-גויים ידי, ואל-עמים, ארים ניסי; והביאו בנייך בחוצן, ובנותייך על-כתף תינשאנה.  כג והיו מלכים אומנייך, ושרותיהם מיניקותייך--אפיים ארץ ישתחוו לך, ועפר רגלייך ילחכו; וידעת כי-אני יהוה, אשר לא-יבושו קוויי.  {ס}

כד היוקח מגיבור, מלקוח; ואם-שבי צדיק, יימלט.  {ס}

כה כי-כה אמר יהוה, גם-שבי גיבור יוקח, ומלקוח עריץ, יימלט; ואת-יריבך אנוכי אריב, ואת-בנייך אנוכי אושיע.  כו והאכלתי את-מונייך את-בשרם, וכעסיס דמם ישכרון; וידעו כל-בשר, כי אני יהוה מושיעך, וגואלך, אביר יעקוב.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו