תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק מח

א שמעו-זאת בית-יעקוב, הנקראים בשם ישראל, וממי יהודה, יצאו; הנשבעים בשם יהוה, ובאלוהי ישראל יזכירו--לא באמת, ולא בצדקה.  ב כי-מעיר הקודש נקראו, ועל-אלוהי ישראל נסמכו:  יהוה צבאות, שמו.  {ס}

ג הראשונות מאז הגדתי, ומפי יצאו ואשמיעם; פתאום עשיתי, ותבואנה.  ד מדעתי, כי קשה אתה; וגיד ברזל עורפך, ומצחך נחושה.  ה ואגיד לך מאז, בטרם תבוא השמעתיך--פן-תאמר עוצבי עשם, ופסלי ונסכי ציוום.  ו שמעת חזה כולה, ואתם הלוא תגידו:  השמעתיך חדשות מעתה, ונצורות ולא ידעתם.  ז עתה נבראו ולא מאז, ולפני-יום ולא שמעתם--פן-תאמר, הנה ידעתין.  ח גם לא-שמעת, גם לא ידעת--גם, מאז לא-פיתחה אוזנך:  כי ידעתי בגוד תבגוד, ופושע מבטן קורא לך.  ט למען שמי אאריך אפי, ותהילתי אחטום-לך--לבלתי, הכריתך.  י הנה צרפתיך, ולא בכסף; בחרתיך, בכור עוני.  יא למעני למעני אעשה, כי איך ייחל; וכבודי, לאחר לא-אתן.  {פ}

יב שמע אליי יעקוב, וישראל מקוראי:  אני-הוא אני ראשון, אף אני אחרון.  יג אף-ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים; קורא אני אליהם, יעמדו יחדיו.  יד היקבצו כולכם ושמעו, מי בהם הגיד את-אלה; יהוה אהבו--יעשה חפצו בבבל, וזרועו כשדים.  טו אני אני דיברתי, אף-קראתיו; הביאותיו, והצליח דרכו.  טז קרבו אליי שמעו-זאת, לא מראש בסתר דיברתי--מעת היותה, שם אני; ועתה, אדוניי יהוה שלחני--ורוחו.  {פ}

יז כה-אמר יהוה גואלך, קדוש ישראל:  אני יהוה אלוהיך מלמדך להועיל, מדריכך בדרך תלך.  יח לו הקשבת, למצוותיי; ויהי כנהר שלומך, וצדקתך כגלי הים.  יט ויהי כחול זרעך, וצאצאי מעיך כמעותיו; לא-ייכרת ולא-יישמד שמו, מלפניי.  {ס}

כ צאו מבבל, ברחו מכשדים, בקול רינה הגידו השמיעו זאת, הוציאוה עד-קצה הארץ; אמרו, גאל יהוה עבדו יעקוב.  כא ולא צמאו, בחורבות הוליכם--מים מצור, הזיל למו; ויבקע-צור--ויזובו, מים.  כב אין שלום, אמר יהוה לרשעים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו