תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק מז

א רדי ושבי על-עפר, בתולת בת-בבל--שבי-לארץ אין-כיסא, בת-כשדים:  כי לא תוסיפי יקראו-לך, רכה וענוגה.  ב קחי ריחיים, וטחני קמח; גלי צמתך חשפי-שובל גלי-שוק, עברי נהרות.  ג תיגל, ערוותך--גם תיראה, חרפתך; נקם אקח, ולא אפגע אדם.  {פ}

ד גואלנו, יהוה צבאות שמו--קדוש, ישראל.  ה שבי דומם ובואי בחושך, בת-כשדים:  כי לא תוסיפי יקראו-לך, גברת ממלכות.  ו קצפתי על-עמי, חיללתי נחלתי, ואתנם, בידך; לא-שמת להם, רחמים--על-זקן, הכבדת עולך מאוד.  ז ותאמרי, לעולם אהיה גברת--עד לא-שמת אלה על-ליבך, לא זכרת אחריתה.  {פ}

ח ועתה שמעי-זאת עדינה, היושבת לבטח, האומרה בלבבה, אני ואפסי עוד; לא אשב אלמנה, ולא אדע שכול.  ט ותבואנה לך שתי-אלה רגע ביום אחד, שכול ואלמון; כתומם, באו עלייך, ברוב כשפייך, בעוצמת חברייך מאוד.  י ותבטחי ברעתך, אמרת אין רואני--חכמתך ודעתך, היא שובבתך; ותאמרי בליבך, אני ואפסי עוד.  יא ובא עלייך רעה, לא תדעי שחרה, ותיפול עלייך הווה, לא תוכלי כפרה; ותבוא עלייך פתאום שואה, לא תדעי.  יב עמדי-נא בחברייך וברוב כשפייך, באשר יגעת מנעורייך; אוליי תוכלי הועיל, אוליי תערוצי.  יג נלאית, ברוב עצתייך; יעמדו-נא ויושיעוך הוברי שמיים, החוזים בכוכבים, מודיעים לחודשים, מאשר יבואו עלייך.  יד הנה היו כקש אש שרפתם, לא-יצילו את-נפשם מיד להבה; אין-גחלת לחמם, אור לשבת נגדו.  טו כן היו-לך, אשר יגעת; סוחרייך מנעורייך, איש לעברו תעו--אין, מושיעך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו