תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק מג

א ועתה כה-אמר יהוה, בוראך יעקוב, ויוצרך, ישראל:  אל-תירא כי גאלתיך, קראתי בשמך לי-אתה.  ב כי-תעבור במים איתך-אני, ובנהרות לא ישטפוך:  כי-תלך במו-אש לא תיכווה, ולהבה לא תבער-בך.  ג כי, אני יהוה אלוהיך, קדוש ישראל, מושיעך; נתתי כופרך מצריים, כוש וסבא תחתיך.  ד מאשר יקרת בעיניי נכבדת, ואני אהבתיך; ואתן אדם תחתיך, ולאומים תחת נפשך.  ה אל-תירא, כי איתך-אני:  ממזרח אביא זרעך, וממערב אקבצך.  ו אומר לצפון תני, ולתימן אל-תכלאי; הביאי בניי מרחוק, ובנותיי מקצה הארץ.  ז כל הנקרא בשמי, ולכבודי בראתיו:  יצרתיו, אף-עשיתיו.  ח הוציא עם-עיוור, ועיניים יש; וחירשים, ואוזניים למו.  ט כל-הגויים נקבצו יחדיו, ויאספו לאומים--מי בהם יגיד זאת, וראשונות ישמיעונו; ייתנו עדיהם ויצדקו, וישמעו ויאמרו אמת.  י אתם עדיי נאום-יהוה, ועבדי אשר בחרתי:  למען תדעו ותאמינו לי ותבינו, כי-אני הוא--לפניי לא-נוצר אל, ואחריי לא יהיה.  {ס}

יא אנוכי אנוכי, יהוה; ואין מבלעדיי, מושיע.  יב אנוכי הגדתי והושעתי, והשמעתי--ואין בכם, זר; ואתם עדיי נאום-יהוה, ואני-אל.  יג גם-מיום אני הוא, ואין מידי מציל; אפעל, ומי ישיבנה.  {ס}

יד כה-אמר יהוה גואלכם, קדוש ישראל:  למענכם שילחתי בבלה, והורדתי בריחים כולם, וכשדים, באונייות רינתם.  טו אני יהוה, קדושכם; בורא ישראל, מלככם.  {ס}

טז כה אמר יהוה, הנותן בים דרך, ובמים עזים, נתיבה.  יז המוציא רכב-וסוס, חיל ועיזוז; יחדיו ישכבו בל-יקומו, דעכו כפשתה כבו.  יח אל-תזכרו, ראשונות; וקדמונייות, אל-תתבוננו.  יט הנני עושה חדשה עתה תצמח, הלוא תדעוה; אף אשים במדבר דרך, בישימון נהרות.  כ תכבדני חית השדה, תנים ובנות יענה:  כי-נתתי במדבר מים, נהרות בישימון, להשקות, עמי בחירי.  כא עם-זו יצרתי לי, תהילתי יספרו.  {ס}

כב ולא-אותי קראת, יעקוב:  כי-יגעת בי, ישראל.  כג לא-הבאת לי שה עולותיך, וזבחיך לא כיבדתני; לא העבדתיך במנחה, ולא הוגעתיך בלבונה.  כד לא-קנית לי בכסף קנה, וחלב זבחיך לא הרוויתני; אך, העבדתני בחטאותיך, הוגעתני, בעוונותיך.  כה אנוכי אנוכי הוא מוחה פשעיך, למעני:  וחטאותיך, לא אזכור.  כו הזכירני, נישפטה יחד; ספר אתה, למען תצדק.  כז אביך הראשון, חטא; ומליציך, פשעו בי.  כח ואחלל, שרי קודש; ואתנה לחרם יעקוב, וישראל לגידופים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו