תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק מ

א נחמו נחמו, עמי--יאמר, אלוהיכם.  ב דברו על-לב ירושלים, וקראו אליה--כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה:  כי לקחה מיד יהוה, כפליים בכל-חטאותיה.  {ס}

ג קול קורא--במדבר, פנו דרך יהוה; ישרו, בערבה, מסילה, לאלוהינו.  ד כל-גיא, יינשא, וכל-הר וגבעה, ישפלו; והיה העקוב למישור, והרכסים לבקעה.  ה ונגלה, כבוד יהוה; וראו כל-בשר יחדיו, כי פי יהוה דיבר.  {פ}

ו קול אומר קרא, ואמר מה אקרא; כל-הבשר חציר, וכל-חסדו כציץ השדה.  ז יבש חציר נבל ציץ, כי רוח יהוה נשבה בו; אכן חציר, העם.  ח יבש חציר, נבל ציץ; ודבר-אלוהינו, יקום לעולם.  {ס}

ט על הר-גבוה עלי-לך, מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך, מבשרת ירושלים; הרימי, אל-תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם.  י הנה אדוניי יהוה בחזק יבוא, וזרועו מושלה לו; הנה שכרו איתו, ופעולתו לפניו.  יא כרועה, עדרו ירעה, בזרועו יקבץ טלאים, ובחיקו יישא; עלות, ינהל.  {ס}

יב מי-מדד בשועלו מים, ושמיים בזרת תיכן, וכל בשליש, עפר הארץ; ושקל בפלס הרים, וגבעות במאזניים.  יג מי-תיכן את-רוח, יהוה; ואיש, עצתו יודיענו.  יד את-מי נועץ ויבינהו, וילמדהו באורח משפט; וילמדהו דעת, ודרך תבונות יודיענו.  טו הן גויים כמר מדלי, וכשחק מאזניים נחשבו; הן איים, כדק ייטול.  טז ולבנון, אין די בער; וחייתו--אין די, עולה.  {פ}

יז כל-הגויים, כאין נגדו; מאפס ותוהו, נחשבו-לו.  יח ואל-מי, תדמיון אל; ומה-דמות, תערכו לו.  יט הפסל נסך חרש, וצורף בזהב ירקענו; ורתוקות כסף, צורף.  כ המסוכן תרומה, עץ לא-ירקב יבחר; חרש חכם יבקש-לו, להכין פסל לא יימוט.  {ס}

כא הלוא תדעו הלוא תשמעו, הלוא הוגד מראש לכם; הלוא, הבינותם, מוסדות, הארץ.  כב היושב על-חוג הארץ, ויושביה כחגבים; הנוטה כדוק שמיים, וימתחם כאוהל לשבת.  כג הנותן רוזנים, לאין; שופטי ארץ, כתוהו עשה.  כד אף בל-ניטעו, אף בל-זורעו--אף בל-שורש בארץ, גזעם; וגם-נשף בהם וייבשו, וסערה כקש תישאם.  {ס}

כה ואל-מי תדמיוני, ואשווה--יאמר, קדוש.  כו שאו-מרום עיניכם וראו מי-ברא אלה, המוציא במספר צבאם; לכולם, בשם יקרא, מרוב אונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר.  {ס}

כז למה תאמר יעקוב, ותדבר ישראל:  נסתרה דרכי מיהוה, ומאלוהיי משפטי יעבור.  כח הלוא ידעת אם-לא שמעת, אלוהי עולם יהוה בורא קצות הארץ--לא ייעף, ולא ייגע:  אין חקר, לתבונתו.  כט נותן ליעף, כוח; ולאין אונים, עוצמה ירבה.  ל וייעפו נערים, וייגעו; ובחורים, כשול ייכשלו.  לא וקויי יהוה יחליפו כוח, יעלו אבר כנשרים; ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא ייעפו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו