תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק כט

א הוי אריאל אריאל, קרית חנה דויד; ספו שנה על-שנה, חגים ינקופו.  ב והציקותי, לאריאל; והייתה תאנייה ואנייה, והייתה לי כאריאל.  ג וחניתי כדור, עלייך; וצרתי עלייך מוצב, והקימותי עלייך מצורות.  ד ושפלת מארץ תדברי, ומעפר תישח אמרתך; והיה כאוב מארץ, קולך, ומעפר, אמרתך תצפצף.  ה והיה כאבק דק, המון זרייך; וכמוץ עובר המון עריצים, והיה לפתע פתאום.  ו מעם יהוה צבאות תיפקד, ברעם וברעש וקול גדול; סופה, וסערה, ולהב, אש אוכלה.  ז והיה, כחלום חזון לילה, המון כל-הגויים, הצובאים על-אריאל; וכל-צוביה, ומצודתה, והמציקים, לה.  ח והיה כאשר יחלום הרעב והנה אוכל, והקיץ וריקה נפשו, וכאשר יחלום הצמא והנה שותה, והקיץ והנה עייף ונפשו שוקקה--כן יהיה, המון כל-הגויים, הצובאים, על-הר ציון.  {פ}

ט התמהמהו ותמהו, השתעשעו ושועו; שכרו ולא-יין, נעו ולא שיכר.  י כי-נסך עליכם יהוה רוח תרדמה, ויעצם את-עיניכם:  את-הנביאים ואת-ראשיכם החוזים, כיסה.  יא ותהי לכם חזות הכול, כדברי הספר החתום, אשר-ייתנו אותו אל-יודע ספר לאמור, קרא נא-זה; ואמר לא אוכל, כי חתום הוא.  יב וניתן הספר, על אשר לא-ידע ספר לאמור--קרא נא-זה; ואמר, לא ידעתי ספר.  {ס}

יג ויאמר אדוניי, יען כי ניגש העם הזה, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו ריחק ממני--ותהי יראתם אותי, מצות אנשים מלומדה.  יד לכן, הנני יוסף להפליא את-העם-הזה--הפלא ופלא; ואבדה חכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר.  {ס}

טו הוי המעמיקים מיהוה, לסתיר עצה; והיה במחשך, מעשיהם, ויאמרו, מי רואנו ומי יודענו.  טז הפככם--אם-כחומר היוצר, ייחשב:  כי-יאמר מעשה לעושהו לא עשני, ויצר אמר ליוצרו לא הבין.  יז הלוא-עוד מעט מזער, ושב לבנון לכרמל; והכרמל, ליער ייחשב.  יח ושמעו ביום-ההוא החירשים, דברי-ספר; ומאופל ומחושך, עיני עיוורים תראינה.  יט ויספו ענווים ביהוה, שמחה; ואביוני אדם, בקדוש ישראל יגילו.  כ כי-אפס עריץ, וכלה לץ; ונכרתו, כל-שוקדי אוון.  כא מחטיאי אדם בדבר, ולמוכיח בשער יקושון; ויטו בתוהו, צדיק.  {פ}

כב לכן, כה-אמר יהוה אל-בית יעקוב, אשר פדה, את-אברהם:  לא-עתה יבוש יעקוב, ולא עתה פניו יחוורו.  כג כי בראותו ילדיו מעשה ידיי, בקרבו--יקדישו שמי; והקדישו את-קדוש יעקוב, ואת-אלוהי ישראל יעריצו.  כד וידעו תועי-רוח, בינה; ורוגנים, ילמדו-לקח.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו