תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק כח

א הוי, עטרת גאות שיכורי אפריים, וציץ נובל, צבי תפארתו--אשר על-ראש גיא-שמנים, הלומי יין.  ב הנה חזק ואמיץ לאדוניי, כזרם ברד שער קטב; כזרם מים כבירים שוטפים, הניח לארץ--ביד.  ג ברגליים, תירמסנה; עטרת גאות, שיכורי אפריים.  ד והייתה ציצת נובל, צבי תפארתו, אשר על-ראש, גיא שמנים--כביכורה, בטרם קיץ, אשר יראה הרואה אותה, בעודה בכפו יבלענה.  {ס}

ה ביום ההוא, יהיה יהוה צבאות, לעטרת צבי, ולצפירת תפארה--לשאר, עמו.  ו ולרוח, משפט--ליושב, על-המשפט, ולגבורה, משיבי מלחמה שערה.  {ס}

ז וגם-אלה ביין שגו, ובשיכר תעו:  כוהן ונביא שגו בשיכר נבלעו מן-היין, תעו מן-השיכר, שגו ברואה, פקו פלילייה.  ח כי כל-שולחנות, מלאו קיא צואה, בלי, מקום.  {פ}

ט את-מי יורה דעה, ואת-מי יבין שמועה--גמולי, מחלב, עתיקי, משדיים.  י כי צו לצו צו לצו, קו לקו קו לקו--זעיר שם, זעיר שם.  יא כי בלעגי שפה, ובלשון אחרת, ידבר, אל-העם הזה.  יב אשר אמר אליהם, זאת המנוחה הניחו לעייף, וזאת, המרגעה; ולא אבו, שמוע.  יג והיה להם דבר-יהוה, צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו, זעיר שם, זעיר שם--למען ילכו וכשלו אחור, ונשברו, ונוקשו, ונלכדו.  {פ}

יד לכן שמעו דבר-יהוה, אנשי לצון--מושלי העם הזה, אשר בירושלים.  טו כי אמרתם, כרתנו ברית את-מוות, ועם-שאול, עשינו חוזה; שוט שוטף כי-יעבור לא יבואנו, כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו.  {פ}

טז לכן, כה אמר אדוניי יהוה, הנני ייסד בציון, אבן; אבן בוחן פינת יקרת, מוסד מוסד--המאמין, לא יחיש.  יז ושמתי משפט לקו, וצדקה למשקלת; ויעה ברד מחסה כזב, וסתר מים ישטופו.  {ס}

יח וכופר בריתכם את-מוות, וחזותכם את-שאול לא תקום; שוט שוטף כי יעבור, והייתם לו למרמס.  יט מדי עוברו ייקח אתכם, כי-בבוקר בבוקר יעבור ביום ובלילה; והיה רק-זוועה, הבין שמועה.  כ כי-קצר המצע, מהשתרע; והמסכה צרה, כהתכנס.  כא כי כהר-פרצים יקום יהוה, כעמק בגבעון ירגז--לעשות מעשהו, זר מעשהו, ולעבוד עבודתו, נוכרייה עבודתו.  כב ועתה, אל-תתלוצצו, פן-יחזקו, מוסריכם:  כי-כלה ונחרצה שמעתי, מאת אדוניי יהוה צבאות--על-כל-הארץ.  {פ}

כג האזינו ושמעו, קולי; הקשיבו ושמעו, אמרתי.  כד הכול היום, יחרוש החורש לזרוע; יפתח וישדד, אדמתו.  כה הלוא אם-שיווה פניה, והפיץ קצח וכמון יזרוק; ושם חיטה שורה ושעורה נסמן, וכוסמת גבולתו.  כו וייסרו למשפט, אלוהיו יורנו.  כז כי לא בחרוץ, יודש קצח, ואופן עגלה, על-כמון יוסב:  כי במטה ייחבט קצח, וכמון בשבט.  כח לחם יודק, כי לא לנצח אדוש ידושנו; והמם גלגל עגלתו ופרשיו, לא ידוקנו.  כט גם-זאת, מעם יהוה צבאות יצאה:  הפליא עצה, הגדיל תושייה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו