תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק כג

א משא, צור:  הילילו אונייות תרשיש, כי-שודד מבית מבוא, מארץ כיתים, נגלה-למו.  ב דומו, יושבי אי; סוחר צידון עובר ים, מילאוך.  ג ובמים רבים זרע שיחור, קציר יאור תבואתה; ותהי, סחר גויים.  ד בושי צידון--כי-אמר ים, מעוז הים לאמור:  לא-חלתי ולא-ילדתי, ולא גידלתי בחורים--רוממתי בתולות.  ה כאשר-שמע, למצריים, יחילו, כשמע צור.  ו עברו, תרשישה; הילילו, יושבי אי.  ז הזאת לכם, עליזה; מימי-קדם קדמתה יובילוה רגליה, מרחוק לגור.  ח מי יעץ זאת, על-צור המעטירה, אשר סוחריה שרים, כנעניה נכבדי-ארץ.  ט יהוה צבאות, יעצה--לחלל גאון כל-צבי, להקל כל-נכבדי-ארץ.  י עברי ארצך, כיאור; בת-תרשיש, אין מזח עוד.  יא ידו נטה על-הים, הרגיז ממלכות; יהוה ציווה אל-כנען, לשמיד מעוזניה.  יב ויאמר, לא-תוסיפי עוד לעלוז; המעושקה בתולת בת-צידון, כיתים קומי עבורי--גם-שם, לא-ינוח לך.  יג הן ארץ כשדים, זה העם לא היה--אשור, יסדה לציים; הקימו בחוניו, עוררו ארמנותיה--שמה, למפלה.  יד הילילו, אונייות תרשיש:  כי שודד, מעוזכן.  {ס}

טו והיה, ביום ההוא, ונשכחת צור שבעים שנה, כימי מלך אחד; מקץ שבעים שנה, יהיה לצור, כשירת, הזונה.  טז קחי כינור סובי עיר, זונה נשכחה; היטיבי נגן הרבי-שיר, למען תיזכרי.  יז והיה מקץ שבעים שנה, יפקוד יהוה את-צור, ושבה, לאתננה; וזנתה את-כל-ממלכות הארץ, על-פני האדמה.  יח והיה סחרה ואתננה, קודש ליהוה--לא ייאצר, ולא ייחסן:  כי ליושבים לפני יהוה, יהיה סחרה, לאכול לשובעה, ולמכסה עתיק.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו