תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק יט

א משא, מצריים:  הנה יהוה רוכב על-עב קל, ובא מצריים, ונעו אלילי מצריים מפניו, ולבב מצריים יימס בקרבו.  ב וסיכסכתי מצריים במצריים, ונלחמו איש-באחיו ואיש בריעהו, עיר בעיר, ממלכה בממלכה.  ג ונבקה רוח-מצריים בקרבו, ועצתו אבלע; ודרשו אל-האלילים ואל-האיטים, ואל-האובות ואל-היידעונים.  ד וסיכרתי, את-מצריים, ביד, אדונים קשה; ומלך עז ימשול-בם, נאום האדון יהוה צבאות.  ה ונישתו-מים, מהים; ונהר, יחרב ויבש.  ו והאזניחו נהרות, דללו וחרבו יאורי מצור; קנה וסוף, קמלו.  ז ערות על-יאור, על-פי יאור; וכול מזרע יאור, ייבש נידף ואיננו.  ח ואנו, הדייגים, ואבלו, כל-משליכי ביאור חכה; ופורשי מכמורת על-פני-מים, אומללו.  ט ובושו עובדי פשתים, שריקות; ואורגים, חוריי.  י והיו שתותיה, מדוכאים; כל-עושי שכר, אגמי-נפש.  יא אך-אווילים, שרי צוען, חכמי יועצי פרעה, עצה נבערה; איך תאמרו אל-פרעה, בן-חכמים אני בן-מלכי-קדם.  יב אים איפוא חכמיך, ויגידו נא לך; ויידעו, מה-יעץ יהוה צבאות על-מצריים.  יג נואלו שרי צוען, נישאו שרי נוף; התעו את-מצריים, פינת שבטיה.  יד יהוה מסך בקרבה, רוח עיוועים; והתעו את-מצריים בכל-מעשהו, כהיתעות שיכור בקיאו.  טו ולא-יהיה למצריים, מעשה, אשר יעשה ראש וזנב, כיפה ואגמון.  טז ביום ההוא, יהיה מצריים כנשים; וחרד ופחד, מפני תנופת יד-יהוה צבאות, אשר-הוא, מניף עליו.  יז והייתה אדמת יהודה למצריים, לחוגא, כול אשר יזכיר אותה אליו, יפחד--מפני, עצת יהוה צבאות, אשר-הוא, יועץ עליו.  {ס}

יח ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצריים, מדברות שפת כנען, ונשבעות, ליהוה צבאות:  עיר ההרס, ייאמר לאחת.  {ס}

יט ביום ההוא, יהיה מזבח ליהוה, בתוך, ארץ מצריים; ומצבה אצל-גבולה, ליהוה.  כ והיה לאות ולעד ליהוה צבאות, בארץ מצריים:  כי-יצעקו אל-יהוה מפני לוחצים, וישלח להם מושיע ורב והצילם.  כא ונודע יהוה למצריים, וידעו מצריים את-יהוה ביום ההוא; ועבדו זבח ומנחה, ונדרו-נדר ליהוה ושילמו.  כב ונגף יהוה את-מצריים, נגוף ורפוא; ושבו, עד-יהוה, ונעתר להם, ורפאם.  {ס}

כג ביום ההוא, תהיה מסילה ממצריים אשורה, ובא-אשור במצריים, ומצריים באשור; ועבדו מצריים, את-אשור.  {ס}

כד ביום ההוא, יהיה ישראל שלישייה, למצריים, ולאשור:  ברכה, בקרב הארץ.  כה אשר בירכו יהוה צבאות, לאמור:  ברוך עמי מצריים, ומעשה ידיי אשור, ונחלתי, ישראל.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו