תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו


ישעיהו פרק ב

א הדבר אשר חזה, ישעיהו בן-אמוץ, על-יהודה, וירושלים.  ב והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית-יהוה בראש ההרים, ונישא, מגבעות; ונהרו אליו, כל-הגויים.  ג והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלוהי יעקוב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו:  כי מציון תצא תורה, ודבר-יהוה מירושלים.  ד ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים; וכיתתו חרבותם לאיתים, וחניתותיהם למזמרות--לא-יישא גוי אל-גוי חרב, ולא-ילמדו עוד מלחמה.  {פ}

ה בית, יעקוב--לכו ונלכה, באור יהוה.  ו כי נטשת, עמך בית יעקוב--כי מלאו מקדם, ועוננים כפלשתים; ובילדי נוכרים, ישפיקו.  ז ותימלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו; ותימלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו.  ח ותימלא ארצו, אלילים:  למעשה ידיו ישתחוו, לאשר עשו אצבעותיו.  ט ויישח אדם, וישפל-איש; ואל-תישא, להם.  י בוא בצור, והיטמן בעפר, מפני פחד יהוה, ומהדר גאונו.  יא עיני גבהות אדם, שפל, ושח, רום אנשים; ונשגב יהוה לבדו, ביום ההוא.  {פ}

יב כי יום ליהוה צבאות, על כל-גאה--ורם; ועל, כל-נישא ושפל.  יג ועל כל-ארזי הלבנון, הרמים והנישאים; ועל, כל-אלוני הבשן.  יד ועל, כל-ההרים הרמים; ועל, כל-הגבעות הנישאות.  טו ועל, כל-מגדל גבוה; ועל, כל-חומה בצורה.  טז ועל, כל-אונייות תרשיש; ועל, כל-שכייות החמדה.  יז ושח גבהות האדם, ושפל רום אנשים; ונשגב יהוה לבדו, ביום ההוא.  יח והאלילים, כליל יחלוף.  יט ובאו במערות צורים, ובמחילות עפר--מפני פחד יהוה, ומהדר גאונו, בקומו, לערוץ הארץ.  כ ביום ההוא, ישליך האדם, את אלילי כספו, ואת אלילי זהבו--אשר עשו-לו להשתחוות, לחפור פירות ולעטלפים.  כא לבוא בנקרות הצורים, ובסעיפי הסלעים--מפני פחד יהוה, ומהדר גאונו, בקומו, לערוץ הארץ.  כב חדלו לכם מן-האדם, אשר נשמה באפו:  כי-במה נחשב, הוא.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ישעיהו - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו